Montoro

La trampa per retornar al mercat els pisos fantasma

No s'exigeix que l'immoble estigui declarat a Espanya i les dues parts fingeixen el pagament amb un xec bancari

Els pisos que no consten

D'una banda Espanya amnistia els evasors i per l'altra castiga de forma desmesurada, com diu Europa, a aquells que no han declarat béns a l'estranger