17/01/2021

El problema amb les sancions persisteix set mesos després

2 min

El Govern només ha cobrat un 4,7% de les multes per saltar-se les restriccions pel covid-19 que els agents dels diferents cossos policials van interposar durant la vigència del primer estat d’alarma, del 14 de març al 21 de juny de l’any passat: 8.000 respecte a 170.000. Una de les causes és que de les 170.000 multes interposades, només se n’han tramitat 90.000, poc més de la meitat (54%). En la millor de les anàlisis, doncs, s’han cobrat el 8,9% de les multes tramitades. És, en tot cas, un balanç clarament insuficient si l’objectiu és aconseguir que aquestes denúncies tinguin un efecte dissuasiu de conductes irregulars. I cal tenir en compte que les dades, facilitades pel departament d’Interior, són de fa set mesos. A partir del juny la gestió d’aquestes multes va passar al departament de Salut, que no n’ha facilitat cap dada.

És evident que el problema principal no és que no hi hagi recaptació, perquè no és l’objectiu últim, sinó el desgavell tant administratiu com jurídic que se’n desprèn. Els experts adverteixen “feblesa” i “arbitrarietat” en la base jurídica de tot el procediment, que en un principi es basava en la llei de seguretat ciutadana i després, quan es van començar a tramitar, en la de salut pública. La primera opció, de multes més elevades, exigeix haver desobeït un requeriment previ de l’agent de l’autoritat i té un difícil recorregut jurídic. La segona opció redueix l’import de les multes però no es disposava d’un règim sancionador. El Govern ho va solucionar a l’agost amb un decret llei.

Després hi ha el problema administratiu, amb un esclat del volum de tramitacions que Interior va mirar de solucionar destinant-hi un centenar d’advocats. El pas de la gestió a Salut no va agilitzar la situació perquè no es disposava de l’estructura adequada: al desembre el Govern hi va haver d’incorporar 300 funcionaris per alleugerir els procediments. Igualment, en diversos casos la gestió s’ha derivat als ajuntaments de les poblacions on s’ha produït l’actuació policial.

Han passat deu mesos des de l’inici de la pandèmia, set des del canvi de departament per a la gestió i cinc des del decret llei que donava coixí jurídic i regulava les multes per covid, i encara fins fa poc s’hi anaven posant pegats. Insistim: el problema no és la recaptació, ni en realitat la mateixa existència de les multes; el comportament de la immensa majoria de la societat és del tot responsable i el sentiment de protecció col·lectiva ha calat.

Igualment, no es pot oblidar que el context que genera el covid és d’incertesa i de difícil gestió. Però, justament per això, el que es pugui controlar, que no depengui de l’evolució de les dades, de l’aparició d’una soca o del subministrament de vacunes, s’ha de poder fixar amb un cert nivell de diligència. Perquè hi ha involucrats molts treballadors públics i se’ls ha de dotar de certeses que els facilitin la feina. Hi ha moltes actuacions cada setmana, no totes tan evidents com els desagradables casos de Pallejà i Matadepera d’aquest cap de setmana, i no pot ser que la resposta de l’administració no estigui a l’altura.

stats