Parròquies 28/01/2023

Escaldes reclama més de 18.000 euros en multes

Les sancions corresponen a 205 infraccions de circulació i estacionament

ARA Andorra
1 min
Un agent de circulació sanciona un vehicle.

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany reclama més de 18.000 euros en multes d'estacionament i per infringir el codi de circulació a 205 persones. Així es desprèn de l'edicte publicat aquest dimecres al BOPA, en el qual indiquen que les sancions es notifiquen a través del butlletí davant la impossibilitat de fer-ho de manera individual.

D'aquesta manera, els ciutadans relacionats disposen d'un termini improrrogable de vuit dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte, per fer les al·legacions que considerin pertinents davant del cap del servei de Circulació perquè el resolgui. En el referit expedient hi consta la data de les presumptes infraccions, la matrícula del o dels vehicles, els preceptes infringits i l'import detallat de cadascuna de les sancions que aquestes infraccions poden comportar.

L'expedientat disposa d'un termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució per fer efectiu l'import a les oficines del departament de Circulació del Comú. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi fet efectiu l'import, es procedeix per la via executiva i s'incrementa el cost en un 20%.

També cal recordar que si es fa el pagament voluntari de la sanció en el mateix moment que s'incoa o dins els deu dies hàbils següents, l'import es redueix un 50%.

stats