Voluntat per fer una modificació de mínims del reglament del Consell General

Els liberals han retirat la demanda per fer un debat monogràfic sobre la funció pública, ja que el Govern entrarà en breu la llei a tràmit parlamentari

El darrer tram de l'actual actual legislatura ha estat marcat per la polèmica al voltant del grup mixt i la demanda de creació de nous grups parlamentaris al mig de la legislatura, a causa de trencaments interns. En l'inici d'aquesta mateixa legislatura, va quedar marcada per la dimissió de l'exconsellera general demòcrata, Meritxell Mateu, la qual es va veure vinculada en un afer jurídic sobre BPA quan precisament el Consell General estava tractant la polèmica, amb possibles interessos per entremig. Arran de tot plegat, i ja que fa més de 24 anys que el reglament de l'hemicicle no s'ha modificat, el síndic general, Vicenç Mateu, va impulsar un esborrany per impulsar canvis i crear un nou codi de conducta per evitar conflicte d'interès entre l'àmbit públic i el privat.

Després de tres mesos d'aquesta proposta, els consellers generals ja s'han reunit per tractar-lo i començar a trobar el consens en alguns punts. Segons ha explicat la subsíndica general, Mònica Bonell, ja s'han realitzat quatre trobades i la intenció expressada per la sindicatura en la junta de presidents és aprovar aquells punts on hi hagi un acord unànime i deixar els més polèmics per la següent legislatura. “Ja hi ha aspectes del reglament que no fem perquè seguim acords de junta de presidents o informes que avalen una altra manera de fer”, ha expressat Bonell, que ha insistit que la idea és incloure aquestes modificacions negre sobre blanc en el reglament, també per “ordenar-lo”. La subsíndica apunta que si es porten a ple els canvis de consens serà “relativament ràpid” aprovar-los abans de les noves eleccions. Tot fa preveure que es farà una modificació parcial del reglament d'aquells punts on hi hagi un acord total i es deixarà la carta als Reis de Mateu aparcada de manera momentània.

El debat de la funció pública, retirat

Bonell també ha explicat que finalment el grup parlamentari liberal ha retirat la demanda per fer un debat monogràfic sobre la funció pública. Segons la subsíndica, els liberals al·leguen que el Govern té decidit entrar en breus la llei a tràmit parlamentari i per tant el debat quedaria caducat. Pel que fa al període de tramitació de les tres lleis de relaciona laborals, s'ha exposat que la idea és tramitar una de les tres perquè es comencin a treballar les esmenes, ja que el període acaba aquest proper 6 d'abril, i deixar les altres dues en període prorrogable d'esmenes. La intenció és que qualsevol modificació d'error o de millora de qualsevol de les tres lleis pot afectar a l'altra i, segons la subsíndica, per això s'ha optat per aquesta manera de funcionar ja que a vegades el tràmit parlamentari deixa poc marge a la modificació. La intenció de Govern es aprovar les tres lleis abans que acabi l'actual legislatura, així com també donar el vistiplau de la llei de la funció pública. 

El cap de Govern dona suport a Cinca

El conseller del grup mixt per SDP, Víctor Naudi, va adreçar fa un parell de setmanes a Sindicatura una carta on denunciava que el ministre de Finances, Jordi Cinca, s'havia queixat per la quantitat d'informació que el conseller progressista havia demanat al ministre sobre un tema de la Duana dels últims sis anys. En aquesta missiva, Naudi recordava el dret dels consellers a demanar qualsevol tipus d'informació per poder exercir el control de l'executiu. També demanava que les queixes i la “més ferma repulsa a les manifestacions menystenidores abocades pel ministre de Finances” es fessin arribar al cap de Govern, Toni Martí. Aquest les ha rebut i ha donat ple suport als arguments esgrimits per Cinca.