Política 17/03/2021

Els joves fan sentir la seva veu al Consell

S'aproven les sis proposicions de llei que es portaven a debat

ANA
5 min
Els joves participants en el Consell General.

Andorra la VellaEls joves han tornat a fer sentir la seva veu al Consell General. En el marc del 19è Consell General dels Joves s’han debatut sis proposicions de llei en què no només s’han posat sobre la taula els problemes que més afecta la joventut sinó també els del país. Les sis proposicions han estat aprovades.

En primer lloc els joves han posat sobre la taula un text encaminat a instaurar un reforç de competències sobre la vida, una mena de matèria optativa que poguessin oferir els diferents sistemes educatius i que aprofundís en aspectes com ara l’educació emocional, la sexual i l’econòmica. L’encarregada de defensar la llei, Maria Bonafé, ha destacat que cal que els joves tinguin al seu abast “les eines per encarar el seu futur” i per aquest motiu es planteja una matèria que englobi els aspectes abans esmentats. Hi ha hagut unanimitat dels joves en donar suport a aquesta proposició de llei, ja que han destacat la importància que es pugui aprofundir en temes com l’educació emocional, la sexual i també l’econòmica, tenint en compte que cal que la joventut sigui “més autònoma”. Així, alguns dels joves consellers han destacat que, per exemple, en matèria sexual reben algunes xerrades però que caldria que es fes incidència en aquest aspecte de manera “més regular”. La proposició ha estat aprovada per onze vots a favor i dues abstencions.

Més debat hi ha hagut en l’aprovació de la proposició de llei per a la instauració de la jornada intensiva a segona ensenyança i batxillerat, ja que no hi ha hagut consens sobre si això comportaria un benefici o no per als estudiants; mentre que uns han manifestat que això suposaria que disposessin de més temps per reforçar coneixements, fer activitats que els motivés o passar més temps per a la família, tal com ha destacat el defensor del text, Lluc Massó, altres han destacat que això suposaria més “estrès” per als estudiants ja que haurien de fer tot el temari en menys temps i han defensat que tenir més temps no vol dir necessàriament que es dediqui a qüestions més profitoses. També hi ha hagut qui ha manifestat que ja hi ha moltes vacances que permeten als estudiants aprofitar el temps al llarg del curs. La proposició de llei ha estat aprovada amb uns ajustats set vots a favor, sis en contra i una abstenció.

En canvi, la proposició de llei dirigida a incrementar l’oferta dels estudis superiors que ofereix la Universitat d’Andorra i la potenciació d’un sistema d’ajuts a l’estudi ha comptat amb més unanimitat. Tots han coincidit que cal que es donin ajudes als estudiants perquè puguin cursar els estudis que desitgin. Jordi Pérez, que ha defensat el text, ha exposat que cal que l’UdA ofereixi estudis més centrats “en sectors estratègics i d’interès pel Principat”. Hi ha hagut debat sobre el fet de si caldria o no ampliar l’edifici de l’UdA, a la qual cosa alguns dels consellers han respost que el que es podria fer seria potenciar els estudis presencials. També s’ha posat sobre la taula el que pot suposar per a molts estudiants anar a estudiar a l’estranger, com a experiència vital. Finalment, la proposició ha estat aprovada amb dotze vots a favor i dues abstencions.

Un cop debatudes aquestes tres proposicions, els catorze consellers participants han estat rellevats per altres catorze joves (per motius sanitaris la sessió s’ha partit en dues parts) que han debatut els altres tres textos restants i que han estat molt centrats en qüestions econòmiques. Així, en primer lloc els joves han proposat una llei per a la diversificació del comerç i en la qual s’encomana al Govern dur a terme un estudi sobre la possibilitat de diversificació dels sectors de l’alimentació, del material de roba esportiva i del mobiliari, així com l’establiment de nous establiments i alhora que aquest estudi també contempli la diversificació del petit comerç, tal com ha defensat Marta Aymà. Tots els joves han estat d’acord en els beneficis que aquesta diversificació podria comportar no tant per als turistes sinó per al mercat intern i la llei ha estat aprovada amb dotze vots a favor i dues abstencions.

El president del grup parlamentari liberal i president de la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, Ferran Costa, dirigeix unes paraules als joves.
Un moment del 19è Consell General dels Joves.

Els autònoms han de cotitzar menys

Tot seguit, els estudiants han proposat una reducció de la cotització a la seguretat social dels treballadors per compte propi. Tal com ha explicat Steve Gerard Loor “moltes persones treballen per compte propi” a Andorra i el que han de satisfer és “un import mensual molt elevat en comparació amb altres països d’Europa”, una situació que s’ha agreujat amb la crisi i que pot “estar evitant que persones amb projectes creatius i emprenedors es decideixin a crear empreses”. Per aquest motiu, el text proposa que el Govern financi el 100% de la cotització el primer any i el 50% el segon; que es financi sis mesos de cotitzacions als afectats per la crisi de la Covid-19 i que els treballadors per compte propi menors de 35 anys cotitzin el 30%. Els joves han defensat que amb aquest text es fomentaria l’emprenedoria i s’afavoriria, per tant, la creació de nous negocis. On hi ha hagut més debat és en els percentatges, i alguns han defensat que es faci com a França, on es cotitza en funció dels guanys o que s'apliquin percentatges graduals. La proposició ha estat aprovada amb onze vots a favor i tres abstencions.

A l’últim, s’ha debatut sobre la creació de centres d’investigació al Principat. Carla Amorós ha defensat la proposició de llei manifestant que podria ser una alternativa “al sector terciari” i que “Andorra no pot quedar enrere ni al marge” dels progressos lligats a la recerca. La proposició demana que el Govern elabori en el termini d’un any un projecte de llei de recerca i innovació i també que es dediquin partides per a la recerca; i a més, que s’estableixin règims fiscals per atreure aquests centres i flexibilitzacions de les normatives en matèria d’immigració. Tots han compartit que seria una llei molt interessant per atreure talent i també per crear llocs de treball. En especial, també, han destacat els beneficis que aquesta recerca podria comportar per a la població. Una de les qüestions que han generat diferències entre els joves consellers, però, ha estat el finançament d’aquests centres; així, alguns han defensat que cal que aquests diners públics es destinin, per exemple, a pal·liar la crisi de la Covid-19. Aquesta proposició ha estat també aprovada per nou vots a favor, un en contra i quatre abstencions.

stats