El Govern i els actors civils continuaran a la causa 'Gao Ping'

Corts ha desestimat les qüestions prèvies que posaven en dubte la presència de les parts al judici

El Tribunal de Corts ha notificat aquest dimarts a les parts un aute en el qual resol dues de les qüestions prèvies presentades en la causa ‘Gao Ping’ (la primera de les que es jutja en el marc de l’afer BPA), les que qüestionaven la legitimitat del Govern i dels actors civils de ser parts en la causa. Corts desestima les dues qüestions prèvies i, per tant, un cop es reprengui el judici tant el Govern com els actors civils, petits accionistes i preferentistes, podran ser-hi presents.

Cal recordar que lletrats defensors dels acusats van presentar un seguit de qüestions prèvies en l’inici de la causa en què posaven en dubte diferents aspectes de la instrucció, entre els quals el fet que el Govern i els actors civils fossin part en aquesta causa. De fet, a l’argumentació d’aquestes qüestions prèvies es va dedicar tota la setmana del 15 de gener, després de la qual es va interrompre el judici perquè el tribunal pogués decidir, essencialment, sobre la continuïtat de l’executiu i petits accionistes i preferentistes en el judici. Un cop ha pres aquesta decisió, la causa podria continuar però es dona la circumstància que els lletrats de les defenses podran presentar recursos de nul·litat d’actuacions i fins i tot anar al Constitucional i el president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, ja va deixar clar que el judici no continuarà fins que aquest aspecte no estigui del tot clar. Per tant, aquesta represa podria encara tardar un temps si hi ha apel·lacions.

Cal recordar que els lletrats de la defensa (tots van donar suport a les qüestions prèvies per a l’‘expulsió’ del Govern i dels actors civils) van argumentar que no hi havia cap norma jurídica que recolzés la legitimitat del Govern per ser part en la causa a banda d’altres vicis com el fet que la querella no estigués signada per totes les parts que caldria o que no hi hagués una designació clara d’advocat. Pel que fa a les defenses dels actors civils, entre els arguments que van plantejar hi havia el fet que els perjudicis que al·legaven no tenien com a origen el delicte que es jutja en la causa sinó decisions administratives.

Els arguments de l'aute

El tribunal ha considerat que aquestes dues qüestions prèvies “integren veritables obstacles de procedibilitat” i que, per tant, havien de ser resoltes abans de l’inici de la causa. Les altres seran decidides posteriorment. Pel que fa a la legitimitat del Govern per ser part en la causa, Corts posa en relleu, en el seu aute, que, tot i que es pot “percebre una certa confusió sobre la condició en virtut de la qual la representació lletrada del Govern exerceix l’acció penal”, entenen que “l’exercici de l’acció penal pel Govern ve motivada per considerar-se perjudicat pels fets objecte d’enjudiciament”. Per tant, determina que l’executiu té “un interès legítim en la present causa", ja que "se’l pot considerar afectat pels fets” que es jutgen. Així doncs, afirma que la conclusió és la de “tenir el Govern com a legítimament constituït per exercir l’acció penal en qualitat de perjudicat pels fets presumptament delictius” i afegeix que, com que “no fa una qualificació jurídica dels fets ni formula pretensions punitives diferents ni superiors” a les de la fiscalia, les defenses no poden al·legar indefensió. També recorda, com ho va fer el fiscal general, Alfons Alberca, que cap de les parts havia fet cap objecció a la presència del Govern, ni de les parts, fins ara, i destaca que, tot i que no estaven obligats a fer-ho, esperar a aquest moment processal “és contrari al principi de bona fe”. Pel que fa a la representació de les parts, a banda de reprendre els arguments que s’han fet servir en el cas del Govern, el tribunal considera que per preservar el dret a la jurisdicció suposa que no es pugui restringir l’accés al procés “a qui defensa un interès legítim que li ve donat per la seva afectació pels fets objecte d’enjudiciament” sense que el tribunal entri a valorar el fet que les seves pretensions puguin prosperar.

Valoració del lletrat del Govern

L'advocat defensor del Govern, Manuel Pujadas, ha mostrat la "satisfacció absoluta" perquè el tribunal hagi "aplicat correctament la Constitució i les lleis ordinàries" i hagi considerat que el Govern està "habilitat legalment" per ser part en aquesta causa. Ha destacat que ara esperen que es pugui reprendre el judici i que es pugui celebrar “sense interferències”.