acord monetari

Projecte de llei per donar més seguretat als pagaments per internet

El text modifica el de serveis de pagament i diner electrònic aprovat el passat mes de maig

Cinca assegura que el calendari legislatiu que fixa l'Acord Monetari s'està complint

El ministre es compromet a presentar un projecte de pressupost que s'ajusti a la Regla d'or i que alhora inclogui modificar-la

El Principat acull la reunió del comitè mixt de l’acord monetari entre Andorra i la UE

Ambdues delegacions han valorat positivament la trobada, durant la qual s’han adoptat els acords relatius a la incorporació de nous actes jurídics i als seus respectius terminis