cabirol

Rescat al riu d'un cabirol

Els banders el van dormir amb un dard