CEA,CASS

La CEA s'oposa a la proposta de la CASS

La patronal diu que abans d'abordar qualsevol reforma com l'augment de cotitzacions cal afrontar i implantar les mesures de contenció i de racionalització de la despesa del Pla Nacional de salut