conductora

Residència a Andorra, carnet andorrà

Els conductors espanyols que facin la convalidació continuaran inclosos en el cens d'aquest país fins que caduqui el permís