Narturlandia

Un centre de tecnificació a la cota 2.000 de Naturlandia per a esportistes d’elit

L’espai té al voltant de 150 metres quadrats i s’espera que pugui acollir entre vuit i deu persones