Observatori

Augmenta sis punts la preocupació pel preu de l'habitatge en sis mesos

L'Observatori del segon semestre del 2019 mostra com un 47,4% de la població el considera com el principal problema d'Andorra

La preocupació pel trànsit es desploma en tretze anys

Segons l'estudi de l'Observatori el primer semestre del 2019, aquest àmbit és un dels únics que ha experimentat una davallada tan considerable

Els preus de l'habitatge i els salaris provoquen una davallada en la natalitat

Les ajudes econòmiques i la conciliació familiar són els aspectes amb més demandes per incrementar el nombre de naixements

Gairebé 35 hores a la setmana de dedicació als fills dependents

Les dones, i molt especialment les mares, són les que dediquen més temps a cuidar persones que no es valen per si soles

Trobar feina ja no preocupa

La problemàtica de l'habitatge creix gairebé 9 punts respecte a fa sis mesos

El 40% de la població conviu amb algun animal

Més de la meitat de la ciutadania reconeix que no fa esport

Agafar el transport públic, un tema de categoria social

Gairebé la meitat de la població no sap què fa el Raonador del Ciutadà

L'habitatge ja és la principal preocupació de la ciutadania

Malgrat que en general la població diu que ha millorat la seva situació econòmica, hi ha un col·lectiu que "continua estant en una situació delicada", reconeix Micó

L'escudella s'endú el prestigi i la patata cau

La majoria dels enquestats pel CRES afirmen que anirien a comprar a un mercat de productes frescos

El turisme guanya punts

Des de l'any 2008, la imatge del visitant és més positiva

El trànsit, el preu de l'habitatge, i les pensions i prestacions socials, les principals preocupacions de la ciutadania

La nova conjuntura econòmica ha portat a un canvi de tendència en les respostes, que tornen a ser les d'abans de la crisi