preus del tabac

El tabac de sabors es resisteix a desaparèixer

Els comerços d'Andorra no es regeixen per la legislació de la UE

L'UCAT valora positivament la nova llei del tabac per "professionalitzar i dignificar el sector"

Calvo reconeix que els consumidors de marques de baix cost seran els grans perjudicats

El cartró de tabac no baixarà de 24,95 euros

El Govern garanteix l'estabilitat de preus

Aprovat el reglament per als preus mínims de tabac

El Govern acorda el funcionament intern i composició de la comissió consultiva per a l’establiment de tarifes de venda