selecció

Rebombori en la selecció dels nous bombers

Han utilitzat l'Skype quan en el plec de bases no s'indicava