Economia 13/05/2024

371,66 milions d’euros executats en el pressupost de despeses el quart trimestre

La xifra representa una davallada del 22,8% respecte del mateix període de l'any anterior

ARA Andorra
2 min
Edifici administratiu de Govern

Andorra la VellaL'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic* ha estat de 1.619,28 milions d'euros per a l'any 2023, amb una disminució del -30,5% respecte al quart trimestre de l'any anterior. L'execució dels ingressos ha estat de 1.229,95 milions d'euros, amb una disminució del -27,0%.

Tenint en compte el quart trimestre estricte, només els tres mesos d'octubre a desembre 2023, l'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic* ha estat de 371,66 milions d'euros per al quart trimestre estricte del 2023 amb una disminució del -22,8% respecte al quart trimestre de l'any anterior. L'execució dels ingressos ha estat de 308,76 milions d'euros, amb una disminució del -0,1% respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior.

Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per al quart trimestre del 2023, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passius financers) ha estat d'un dèficit de -64,04 milions d'euros (-668,0%); el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passius financers) ha estat d'un dèficit de -69,73 milions d'euros (-372,5%) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un dèficit de -62,90 milions d'euros (-63,5%) respecte al tercer trimestre de l'any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 299,05 milions d'euros per al quart trimestre estricte del 2023, amb un increment del +16,0% respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d'ingressos ha estat de 239,06 milions d'euros per al quart trimestre estricte del 2023, amb una disminució del -5,0% respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior.

Pel que fa als resultats de l'execució pressupostària d'ingressos i despeses, amb les mateixes consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un dèficit de -54,30 milions d'euros, pel resultat de caixa un dèficit de -59,99 milions d'euros i pel resultat pressupostari un dèficit de -53,16 milions d'euros (+67,6%).

stats