Economia 02/04/2024

Aprovada una llei que permet reduir la quota d'autònoms per conciliar la vida familiar o professional

També es regularitza la sol·licitud de la pensió de jubilació anticipada

ARA Andorra
1 min
La façana de la CASS.

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat el Reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social, així com el Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) de les persones que treballen per compte propi. Ambdós nous textos modifiquen els reglaments fins ara vigents en aquests àmbits, disposicions de la Llei del 2023 de mesures per al treballador per compte propi, en l’àmbit de la seguretat social.

En el primer dels dos reglaments destaca, entre d’altres qüestions, que s’ha introduït la possibilitat d’inscriure com a empresa als artistes professionals que constin al registre oficial del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Un canvi que s’ha pogut fer realitat gràcies a l’aprovació al febrer d’enguany de l’Estatut de l’Artista per part de l’Executiu i que fa un pas més en el reconeixement de l’artista i del seu procés de professionalització.

Pel que fa al Reglament que desenvolupa la cotització de la CASS per treballadors per compte propi, sobresurt la regulació de la sol·licitud de la pensió de jubilació anticipada i la regulació de la petició de reducció de la quota de la cotització per la conciliació de la vida familiar i professional. En els dos casos s’han concretat i especificat la documentació que s’ha de presentar per tal de facilitar els tràmits als interessats. A tall d’exemple, pel que fa a la jubilació anticipada s’especifica que es pot sol·licitar sense que aquesta impliqui el cessament de l’activitat empresarial, requerint de la contractació d’una persona. En la reducció de la quota, s’ha de certificar, entre d’altres, la relació de parentiu amb el familiar a càrrec.

stats