Economia 13/02/2024

Superàvit del sector públic de 162,32 milions al tercer trimestre

L’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 797,63 milions d’euros

ARA Andorra
2 min
La façana de l'edifici administratiu del Govern.

Andorra la VellaL’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic* ha estat de 797,63 milions d’euros per al tercer trimestre del 2023, amb una disminució del -33,6% respecte al tercer trimestre de l’any anterior. L’execució dels ingressos ha estat de 921,19 milions d’euros, amb una disminució del -33,1 respecte al tercer trimestre de l’any anterior.

Tenint en compte el tercer trimestre estricte, només els tres mesos de juliol a setembre, l’execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic* ha estat de 268,70 milions d’euros per al tercer trimestre del 2023, amb una disminució del -5,7% respecte al tercer trimestre de l’any anterior.

L’execució dels ingressos ha estat de 318,93 milions d’euros, amb una disminució del -3,4% respecte al tercer trimestre de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució d’ingressos i despeses per al tercer trimestre del 2023, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 54,28 milions d’euros (-34,8%); el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passiu financers) ha estat d’un superàvit de 49,51 milions d’euros (-37,6%) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d’un superàvit de 50,24 milions d’euros (+11,0%) respecte al tercer trimestre de l’any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al Fons de Reserva de Jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dos vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d’ingressos i despeses, l’execució de despeses ha estat de 139,46 milions d’euros per al tercer trimestre del 2023, amb un increment del +8,0% respecte al tercer trimestre de l’any anterior.

Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, ha estat de 285,61 milions d’euros per al tercer trimestre del 2023, amb una disminució del -3,6% respecte al tercer trimestre de l’any anterior.

Pel que fa als resultats de l’execució pressupostària d’ingressos i despeses, amb les consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 150,93 milions d’euros (-11,8%), pel resultat de caixa un superàvit de +146,15 milions d’euros (-12,6%) i pel resultat pressupostari un superàvit de +146,88 milions d’euros (-10,4%).

stats