AFA

De Goldman Sachs a director de l'AFA

David Cerqueda ha treballat a la firma nord-americana i després de deixar el seu càrrec al grup Godó s'incorporarà al seu nou càrrec l'1 de gener del 2021

L'AFA haurà de pagar-li 250.000 euros d'indemnització al seu director

L'elevada xifra té l'objectiu d'evitar que Ramon López s'incorpori a una entitat financera immediatament després de plegar

Plega el director general de l'AFA

Ramón López acorda amb el Govern finalitzar el seu contracte 

A l’ull de l’huracà la feina del director de l’AFA

Acusen el màxim responsable de l’Autoritat Financera Andorrana de no complir els objectius marcats

L'AFA assenyala preus per sota del mercat i manca de polítiques bàsiques per explicar la fallida d'Assegurances Generals

López ha detallat que el número aproximat de pòlisses vida és d’entre 280 i 400 i les no vida arriben a les 9.100

La situació de dificultat financera motiva la intervenció de l'AFA a Assegurances Generals

Un edicte publicat al BOPA avisa de la substitució provisional de l’òrgan d’administració i el nomenament d'un administrador

La banca està preparada per assumir fusions en cas que fos necessari

Cinca i l'AFA refermen que el sector s'ha actualitzat per afrontar els nous reptes

El Govern proposa la renovació d’Armand Pujal i David Cerqueda a l’AFA

El Consell General haurà de votar el seu nomenament

L'AFA rebrà més recursos per assumir la revisió del sector assegurador

El president del consell d'administració del supervisor renova el càrrec amb l'objectiu de seguir transposant l'acord monetari