aigua

El 86% de l'aigua és de qualitat bona o excel·lent

L'any passat es van recollir 22 quilograms de deixalles per cada quilòmetre de riu netejat