aire

Aire deficient per la intrusió de pols africana

La contaminació puntual no ha suposat un risc per a la salut perquè les partícules eren naturals