apartaments

Fins a 107 inspeccions a apartaments turístics que acaben amb 35 expedients sancionadors

Canals valora l'esforç que ha fet el sector per adaptar-se a les exigències legals i millorar la qualitat

Fins a 24 sancions a habitatges d'ús turístic

Nadal explica que en total, hi ha hagut fins a 2.795 demandes per obtenir el número de registre sobre aquest tipus d'establiment