apartaments

Fins a 24 sancions a habitatges d'ús turístic

Nadal explica que en total, hi ha hagut fins a 2.795 demandes per obtenir el número de registre sobre aquest tipus d'establiment