deute públic

El Govern resol una subhasta en l'emissió de deute públic

L'import sol·licitat ha estat de 293.664.000 euros, més del 200% de la quantitat oferta