exportacions

Davallada generalitzada dels preus dels carburants durant el mes de març

Les importacions han caigut un 29,9% durant el tercer mes de l'any

Les importacions disminueixen un 2,8% al setembre

Les dades del departament d'Estadística mostren un creixement de les exportacions el mateix mes d'un 40,1%

Les importacions augmenten un 6,9% al setembre

Les dades del departament d'Estadística mostren un creixement de les exportacions el mateix mes d'un 1,8%