impost societats

Les empreses generen bases de tributació positives per valor de 600 milions d’euros

El Govern fa balanç de l'evolució de la recaptació de l'Impost de Societats

Esmena del PS perquè tributin més els organismes d'inversió col·lectiva

Consideren que els rendiments i les plusvàlues han de pagar IRPF