Lituània

Un tros de Lituània a Andorra

Una exposició de fotografies mostra el festival de la cançó i la dansa lituanes i vol ser una invitació a visitar el país