valoracions

Valoracions al discurs institucional de Roser Suñé

Tots els presidents dels grups parlamentaris amb representació en el Consell General han valorat el discurs de la síndica general