Publicitat
Publicitat

UN TAST DECATALÀ

'En l'actualitat' i 'actualment'

Una lectora vol saber si la locució en l'actualitat és sinònima de l'adverbi actualment . N'ha tingut notícies contradictòries i no sap a qui ha de fer cas.

Em sap greu haver-li de dir que no hi ha un consens total sobre el tema. L'Optimot dedica una fitxa a afirmar que és una equivalència incorrecta. Per contra, el GDLC recull en l'actualitat amb el sentit d' actualment o ara . També apareix al diccionari de frases fetes de M. Teresa Espinal, i Josep Ruaix afirma que li sembla una locució "ben formada i necessària".

No hi ha consens però el seny ens diu que perseguir una forma que és tan transparent i està tan introduïda és malversar energies que ens fan molta falta per combatre errors realment greus.

I aquest no és l'únic cas en què les fitxes de l'Optimot, un servei públic, pequen d'una visió reduccionista de la correcció que fomenta la inseguretat i els tics hiperpuristes.

Hi trobo, per exemple, una fitxa que condemna "Portar a les últimes conseqüències" com a calc d'una expressió castellana sense advertir que no es tracta de cap expressió. És a dir, que té un sentit totalment transparent: que és la suma de les paraules que la integren (totes correctes en català) i és, per tant, inqüestionable encara que no aparegui en cap recull de frases fetes.

L'Optimot ens diu que hem de dir "Portar a l'últim extrem", "Passar de la ratlla", "Fer-ne un gra massa", que sí que són frases fetes, però no té en compte que tota frase feta sempre té una definició no idiomàtica que pot ser adequada per a un registre neutre.

I així ho corrobora el GD62 quan, amb bon criteri, diu que "Portar a l'últim extrem" justament significa "Portar fins a les últimes conseqüències".

Riure, malgrat tot