Publicitat
Publicitat

El castellà, llengua vehicular

La immersió a l'escola es basa a tenir el català com a llengua vehicular. El govern espanyol diu que el projecte de llei Wert no ataca la immersió, però alhora diu que vol que el castellà també sigui llengua vehicular. Conclusió: algú no ha entès què vol dir llengua vehicular. O ho ha entès massa bé. En tot cas, aclarim-ho. És sinònim de lingua franca o llengua comuna (no n'hi pot haver dues). La llengua vehicular mundial és l'anglès, només l'anglès. A Espanya, l'espanyol. I a Catalunya, també, perquè és la que coneixen el 99% dels ciutadans, la que es fa servir per comoditat en cas de dubte. El català, encara que sigui oficial i propi -i per molta normalització, molta immersió i molta voluntat d'alguns parlants- ho té més complicat. Sense ser llengua vehicular a l'escola -sobretot a primària, menys a secundària i encara menys a la universitat- ho tindria encara pitjor.