06/01/2021

Bernat Vidal i Tomàs, fonamental

2 min

Un dels obsequis més valuosos d'aquestes festes és Una vida per a la cultura. Bernat Vidal i Tomàs. Centenari del seu naixement (1918-2018), catàleg de l'exposició del mateix títol que va produir l'Ajuntament de Santanyí per commemorar el centenari del naixement d'un fill il·lustre d'aquesta vila del Migjorn mallorquí. I també un dels personatges més interessants i a la vegada menys coneguts de la cultura catalana moderna, i de la resistència cultural i civil antifranquista.

Bernat Vidal i Tomàs va ser apotecari a Santanyí, i al mateix temps va ser un activista en favor de la llengua i la cultura catalanes en els anys més crus del franquisme. A banda de la seva pròpia obra escrita, la tasca que va dur a terme Vidal i Tomàs en favor de la tasca d'altres escriptors va ser impagable. Succeeix que Santanyí és un poble especialment afortunat pel que fa a la seva densitat literària: autors fonamentals per a la literatura catalana moderna, com Blai Bonet, Antoni Vidal Ferrando o Antònia Vicens, són de Santanyí, així com d'altres de joves, com el novel·lista Joan Pons Bover (excel·lent la seva recent Tània i els vius) o el poeta Pau Vadell, responsable a més del segell editorial AdiA Edicions. Bé: no és cap exageració afirmar que, com a mínim, les obres de Blai Bonet, Antoni Vidal Ferrando i Antònia Vicens no haurien estat possibles sense el mestratge i la cura que els va dedicar Bernat Vidal i Tomàs. Especialment en el cas de Blai Bonet, que Vidal i Tomàs es va ocupar de fer ingressar al sanatori per a tuberculosos de Caubet (actual Hospital Joan March, ja que el magnat el va fer construir), cosa que va salvar la vida del poeta i li va donar peu a l'escriptura de la seva impressionant novel·la El mar. Però, a més d'això, una intensa feina pedagògica en forma de prescripció de lectures i revisió de textos, així com d'aprenentatge de la llengua catalana, van posar els fonaments per a la construcció de les obres d'Antoni Vidal Ferrando i d'Antònia Vicens.

Tanmateix, la influència de Bernat Vidal i Tomàs va anar bastant més lluny de Santanyí, i també més enllà de Mallorca. En els anys cinquanta i seixanta va ser un dels que més van fer, de manera discreta però sostinguda i tenaç, per la cohesió cultural dels Països Catalans. Com escriu el mateix Antoni Vidal Ferrando: “Per la rebotiga de Bernat Vidal i Tomàs hi passaren Josep Pla, Joan Fuster, Joan Coromines, José María Gironella, Josep Maria Castellet, Blas de Otero o Camilo José Cela”. Bernat Vidal i Tomàs va fer, d'una apotecaria de poble a Mallorca, un epicentre literari i cultural de primer ordre. Si es tracta d'efemèrides, és cert que el centenari ja ha passat, però -com que malauradament va morir jove, als 52 anys- aquest any 2021 ja es compleixen els cinquanta anys de la seva defunció. Seria un bon pretext perquè aquesta exposició, així com l'obra teatral Bernat, sobre la seva figura i obra, sortissin a voltar per les Balears, Catalunya i el País Valencià, a fi que tots poguéssim conèixer millor un altre referent del nostre segle XX.

stats