29/08/2020

Què defineix la línia editorial d’un diari?

2 min
Què defineix la línia 
 Editorial d’un diari?

AQUESTA ÉS UNA PREGUNTA interessant perquè no té una resposta unívoca. En primer terme la posició editorial en sentit estricte es fixa a través dels editorials, que per això no van firmats i representen l’opinió consensuada del mitjà, que normalment compta amb un consell editorial en què es debaten els temes. Gairebé al mateix nivell d’institucionalitat s’hi situaria l’article de la directora, que també fixa posició.

Però després hi ha una línia editorial en sentit ampli, és a dir, totes les posicions a les quals el diari considera que ha de donar cabuda, i que s’expressa a través de la nòmina d’articulistes. És a dir, no tots els articles coincideixen amb l’opinió concreta del diari però sí que han de complir uns mínims, tant de contingut com de forma. Per posar un exemple: l’ARA pot admetre articles a favor i en contra de la independència, però no publicaria mai un article a favor de la discriminació racial, el masclisme o la pena de mort perquè la línia editorial no ho suportaria. Un altre aspecte editorial són les formes: les opinions sempre s’han d’expressar de manera respectuosa, i això també fixa un to.

LA PORTADA

L’exdirector de La Vanguardia Lluís Foix sempre diu que el gran editorial d’un diari sempre és la seva portada. I en efecte aquí hi ha una jerarquització de l’actualitat que, en part, depèn del teu punt de vista. En ocasions es considera necessari incloure l’inici de l’editorial a la portada perquè els lectors tinguin clara quina és la posició del diari. Els lectors, per cert, també participen de la línia editorial del diari a través dels comentaris a la web, ja que els que no es consideren acceptables (perquè insulten, per exemple) no es publiquen. I amb aquests ingredients es construeix aquesta nebulosa que es coneix com a línia editorial.

stats