Política 22/05/2024

Bartolomé critica la manca de dades sobre l'especulació immobiliària

El conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, opina que la informació és crucial per valorar si els gravàmens actuals són suficients per prevenir l’especulació immobiliària

ARA Andorra
2 min
El conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé

Andorra la VellaEl principal partit de l’oposició a Andorra, Concòrdia, liderat per Cerni Escalé, ha presentat una demanda d’informació per conèixer la quantitat de béns immobles transmesos al país amb un caràcter especulatiu. Aquesta petició s’emmarca en el context de la recent entrada en vigor, l’1 de gener, de la nova Llei de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres.

La nova Llei ha absorbit l’anterior Llei de plusvàlues immobiliàries, integrant aquest gravamen en l’impost sobre societats, l’IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) i l‘IRNR (Impost sobre la Renda de les Persones No Residents). En particular, la legislació estableix un gravamen addicional del 5% per a les transmissions realitzades dins dels primers dos anys de l’adquisició del bé immoble, un període en el qual es concentren la majoria de les inversions especulatives.

El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, ha demanat el llistat i el nombre de béns immobles transmesos al Principat durant els primers cinc mesos de l’any 2024 que han estat sotmesos a aquest gravamen addicional del 5%. A més, ha sol·licitat informació sobre el llistat i el nombre de béns immobles transmesos al llarg de l’any 2023, desglossat segons les tipologies de gravamen previstes en l’anterior impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Bartolomé ha explicat que aquesta informació és crucial per valorar si els gravàmens actuals són suficients per prevenir l’especulació immobiliària al país. “D’aquesta manera, es podrà conèixer quina proporció de béns immobles van ser transmesos abans de transcórrer un període mínim de dos anys i, en conseqüència, quina és la proporció d’inversions immobiliàries especulatives que es realitzen a Andorra”, ha afirmat el conseller general.

stats