Societat 28/02/2024

Així és la graella d'impostos progressius per a inversió immobiliària estrangera

Afecta tant als que no resideixen a Andorra com els que porten menys de tres anys vivint al país

ARA Andorra
2 min
Habitatge buit.

Andorra la VellaLa llei del gravamen a la inversió estrangera recull els imports dels impostos que s’han de pagar per aquelles persones que no són residents o residents de menys de tres anys. El text recull finalment una graella impositiva que va del 3 al 10% del cost de la inversió immobiliària, segons el nombre d’unitats que s’hagin adquirit. Bàsicament seria un 3% per a una unitat (pis, apartament o casa), un 5% per entre dues i cinc, un 8% entre sis i nou i a partir de deu serà d’un 10%.

La legislació indica la necessitat d’implantar un tribut que gravi la inversió estrangera immobiliària, que significa “invertir en territori del Principat d’Andorra fons d’origen no andorrà. Tot amb l’objectiu de contribuir, amb aquesta nova font d’ingressos per a l’Estat, en benefici de les polítiques públiques, entre altres, de foment de l’habitatge de lloguer i de diversificació econòmica”.

S’especifica que “el règim de liquidació i ingrés de l’impost es basa en un pagament a compte amb caràcter previ al lliurament de la resolució favorable de l’autorització d’inversió estrangera, i l’autoliquidació subsegüent i prèvia a la formalització de la dita inversió estrangera davant del fedatari públic que instrumentalitza la inversió, el qual incorpora l’autorització, l’autoliquidació i l’ingrés en la matriu del document públic als efectes de comprovació”.

L’explicació de la graella de l’impost és la següent:

El tipus de gravamen és del 3 per cent sobre el valor real de la inversió estrangera immobiliària efectuada, amb el límit màxim d’inversió en una sola parcel·la de terreny per construir-hi un immoble unifamiliar, o un pis, apartament o estudi, i fins a dos trasters i dues places d’aparcament

Serà del 5 per cent sobre el valor real de la inversió estrangera immobiliària efectuada, si es correspon amb una inversió en un segon immoble unifamiliar, o un segon pis, apartament o estudi, junt amb dos trasters i dues places d’aparcament; i fins a un límit de cinc immobles unifamiliars, pisos o apartaments, juntament amb els dos trasters i dues places d’aparcament respectius; o alternativament fins a deu places d’aparcament.

El tipus de gravamen és del 8 per cent sobre el valor real de la inversió estrangera immobiliària efectuada, si es correspon amb una inversió en un sisè immoble unifamiliar, o un sisè pis, apartament o estudi, junt amb dos trasters i dues places d’aparcament; i fins a un límit de nou immobles unifamiliars, pisos o apartaments, juntament amb els dos trasters i dues places d’aparcament respectius; o alternativament fins a divuit places d’aparcament.

El tipus de gravamen és del 10 per cent sobre el valor real de la inversió estrangera immobiliària efectuada en el cas que la inversió estrangera immobiliària no es trobi dins de cap categoria o superi els límits d’inversió immobiliària establerta en els epígrafs anteriors; o en el cas d’inversions en més d’una parcel·la de terreny indicada en el primer epígraf; o en el cas de promocions urbanístiques o immobiliàries.

stats