Societat 29/11/2022

Els arquitectes proposen replantejar la classificació del sòl urbanitzable per afavorir la sostenibilitat

Es tracta d'una de les mesures que han proposat en el marc de la segona taula rodona per abordar qüestions relacionades amb l'urbanisme i l'habitatge

ARA Andorra
2 min
Edifici a l'avinguda Santa Coloma

Andorra la VellaEl Col·legi d'Arquitectes d'Andorra (COAA) considera necessari que els dirigents del país disposin d'un programa de mesures de desenvolupament urbanístic sostenible que permeti garantir l'accés a l'habitatge de tots els ciutadans del Principat. A través d'un manifest fet públic aquest dimarts, l'entitat informa que s'ha celebrat una segona taula rodona per abordar qüestions relacionades amb l'urbanisme i l'habitatge, on les tres màximes principals que s'han tractat han estat la preservació del paisatge natural com a patrimoni del país; la projecció d'un urbanisme més amable i per a les persones, i la creació d'edificis que millorin la qualitat de vida de la ciutadania.

En el manifest, el col·lectiu dels arquitectes, com a organisme independent i apolític, torna a oferir-se per participar en tot allò que sigui requerit pel Govern amb la voluntat d'aportar solucions en favor "d'un urbanisme sostenible i d'un habitatge digne per a totes les persones que assegurin la qualitat de vida futura".

Pel que fa a la preservació del paisatge natural com a patrimoni de país, els membres del COAA han exposat, entre d'altres, la necessitat de replantejar la classificació del sòl urbanitzable lligat a conceptes de sostenibilitat mitjançant l'establiment de paràmetres mesurables; tenir en compte les característiques del terreny com a element clau en la classificació del sòl urbanitzable; incloure la figura del sòl urbanitzable diferit i definir la reclassificació del sòl urbanitzable a urbanitzable diferit en funció de les necessitats reals del creixement poblacional; modificar la reglamentació que defineix la modificació del terreny en favor d'una millor adaptació topogràfica de les edificacions per disminuir el volum d'excavació, i limitar el percentatge d'ocupació en soterrani de teixits de transició i residencials per mantenir perímetres naturals al voltant de les edificacions.

Quant a la projecció d'un urbanisme més amable i per a les persones, el COAA reclama definir un plantejament general basat en el bé comú i l'interès general; redefinir les unitats d'actuació a escala humana, de tal manera que afavoreixin un teixit urbà mixt d'usos i espais verds; establir corredors verds per a vianants i bicicletes; repensar la cessió en funció de la necessitat d'habitatges de protecció, d'equipaments i zones verdes de cada unitat; que les urbanitzacions s'entreguin necessàriament amb l'execució de les zones verdes, i no oblidar l'ús de materials permeables en pavimentació urbana per permetre la recàrrega dels aqüífers.

Finalment, amb l'objectiu de projectar edificis que millorin la qualitat de vida de les persones, aposten per definir una edificabilitat inferior a aquella que es podria assolir dintre de la volumetria màxima que determinen els diferents paràmetres urbanístics, per tal de permetre la qualitat en el disseny arquitectònic i una millor integració a l'entorn, i projectar els edificis amb especial atenció a la creació d'espais d'interacció humana o que millorin la qualitat de vida fomentant aspectes de la biofília com la ventilació natural, l'assolellament o la inclusió de la vegetació.

Davant dels punts exposats, el COAA afirma, a més, que s'aposta per la celebració d'una tercera taula de treball que serà destinada íntegrament a debatre sobre l'edificació i l'habitatge.

stats