Societat 11/02/2020

La Batllia no accepta els arguments dels Cierco per oposar-se a la resolució de BPA

L'òrgan judicial tomba tots els arguments de la família i avala les decisions preses per l'AREB

Ara Andorra
2 min

Andorra la VellaLa Batllia ha desestimat la demanda que la família Cierco havia interposat contra l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) pels acords d’aprovació del pla de resolució de BPA; el de la valoració econòmica de l’entitat i el que es va prendre per a la creació d’un banc pont. Cal recordar que els Cierco demanaven que es declaressin nuls aquests acords o bé que s’anul·lessin. Totes les pretensions dels Cierco han estat desestimades per la Batllia i ara caldrà veure si la defensa de la família presenta recurs, un extrem que no han confirmat ja que han declinat fer declaracions al respecte d’aquesta sentència.

Entre els arguments que exposaven els lletrats de la família Cierco hi havia que l’aplicació retroactiva de la llei de resolució a una sola entitat “vulnerava els principis de legalitat, seguretat jurídica i d’interdicció de tota arbitrarietat”; que l’AREB no havia publicat ni notificat als accionistes el pla de resolució; que els instruments de resolució eren “desproporcionats en tant que causaven danys i sacrificis innecessaris i exagerats”; que s’havia fet una “veritable confiscació” i que l’AREB havia actuat “amb opacitat”, entre d’altres temes.

Des de l’AREB es va respondre al·legant que l’aprovació del pla de resolució no era un acte administratiu i que el que sí era impugnable eren les mesures que se’n derivaven; que la llei de resolució no era més que una transposició de la normativa europea; que no hi havia retroactivitat ja que l’únic que s’havia fet era “substituir un procediment d’arranjament judicial o fallida pel procediment de resolució d’entitats”; que no hi va haver arbitrarietat en el tractament dels accionistes; que “la pèrdua de valor de l’entitat no era conseqüència del procediment de resolució sinó la causa del mateix” i que la decisió de crear una entitat pont va ser ajustada a dret i que li corresponia a l’AREB.

Escoltats els arguments d’una i altra de les parts, la Batllia estableix que el pla de resolució apareix com una “primera fase preparatòria” i que “no és susceptible d’impugnació autònoma” i que, per tant, la demanda contra l’acord d’aprovació d’aquest pla “ha de ser efectivament inadmesa”. La Batllia tampoc aprecia la vulneració de drets que al·legava la família Cierco i també posa en relleu que no hi ha retroactivitat de la llei sinó que únicament s'aprecia “la seva aplicació immediata a BPA de forma justificada, per evitar risc sistèmic”. Quant a la valoració econòmica, conclou que “no existeix cap defecte invalidant del procediment seguit per l’AREB per a la valoració dels actius i passius de l’entitat BPA”. I, finalment, quant a la creació d’una entitat pont, considera que no s’ha justificat “perquè no resulta idoni el mecanisme emprat” i que les al·legacions dels Cierco entren només “en el terreny de l’oportunitat, i no de la legalitat”, la qual cosa “justifica la seva desestimació”. Per tot això refusa la demanda contra l’aprovació del pla de resolució de BPA i declara que els acords pels quals es valora els actius i es crea un banc pont són “ajustat a dret”.

Ara els Cierco disposen d’un termini de tretze dies hàbils per fer recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior, tal com es recorda en la mateixa sentència.

stats