Enquesta 06/06/2022

Consideres que les carreteres d'Andorra són prou segures?

El nou radar pedagògic instal·lat a la CG1.

La xarxa interurbana andorrana és més segura i té un menor risc que la mitjana d'altres indrets. En línies generals, les vies són segures per a vehicles però menys per a motocicles, vianants o ciclistes. Així s'extreu de l'informe IRAP que ha elaborat el RACC, en el qual s'indica que el 94,7% de la xarxa andorrana es qualifica amb tres estrelles o més per a ocupants de vehicle segons els barems internacionals. Concretament, en l'estudi presentat aquesta setmana s'han analitzat els 78 quilòmetres de la CG-1, CG-2 i CG-3.

stats