Societat 22/12/2021

Crèdit de 50 hores mensuals pel personal d'associacions i sindicats que treballi a l'administració general

ANA
2 min
El Servei de Tràmits de Govern. / Arxiu ANA

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat un crèdit horari de 50 hores mensuals entre els membres del Comitè Executiu de cadascuna de les associacions i sindicats representatius dels empleats de l'administració general per al 2022. Aquestes 50 hores mensuals es destinaran a les tasques que inclouen les reunions dels representants d'aquestes associacions amb els representants de la secretaria d'Estat de Funció Pública o del Govern. Les hores de disponibilitat s'han de repartir exclusivament entre els membres del comitè executiu de cadascuna de les associacions representatives dels empleats de l'Administració general.

Per raons d'equitat entre les diferents associacions representatives i els empleats que representen cadascuna d'elles, en cas que en un mateix cos especial o al cos general existeixin diferents associacions representatives del personal, el crèdit horari de les 50 hores mensuals s'haurà de repartir entre elles. És a dir, en cas de dues o més associacions en un mateix cos, entre totes elles disposaran de 50 hores mensuals.

En el cas que en un mateix cos hi hagi dues associacions, disposaran de 25 hores cadascuna d'elles o qualsevol altre repartiment que puguin acordar sempre que entre ambdues no superin les 50 hores mensuals, i que ho comuniquin oportunament a la direcció del departament i aquesta ho comuniqui al seu torn a la secretaria d'Estat de Funció Pública.

Aquesta disponibilitat horària inclou els viatges que es puguin realitzar a l'estranger en tant que representants dels empleats de l'administració general, prèvia autorització del Govern.

D'altra banda, a requeriment del Comitè Executiu de cadascuna de les associacions que representen als empleats, es pot demanar l'acumulació del crèdit horari en determinats membres del comitè per tal d'agilitar els treballs derivats de la representació dels empleats. Les hores no realitzades durant el mes no poden acumular-se en mesos posteriors.

La disponibilitat dels membres dels comitès executius de les diferents associacions representatives dels empleats està condicionada, a la comunicació prèvia de la Direcció així com a les necessitats dels departaments on estan adscrits per tal de garantir la continuïtat en el desenvolupament de les tasques habituals i la prestació efectiva dels serveis públics assignats, per garantir que les tasques de representació dels empleats i de col·laboració amb la Funció Pública no interfereixen en el desenvolupament normal i correcte del lloc ocupat per aquests representants.

stats