Societat 28/11/2022

Disponible una plaça d'informador turístic a Encamp

Les persones interessades han de lliurar una sol·licitud al Servei de Tràmits del Comú

ARA Andorra
2 min
Façana del comú d'Encamp. / D.R.

EncampA través del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el Comú d'Encamp ha publicat un edicte en el qual ofereix un lloc de treball com a informador turístic, adscrit al Departament de Turisme del Comú d’Encamp.

Les persones interessades han de lliurar una sol·licitud al Servei de Tràmits del Comú d‘Encamp, juntament amb la documentació que s'especifica a l'edicte.

Els requisits necessaris per aspirar a la convocatòria, tal com informa el comú, són:

• Tenir la nacionalitat andorrana o que el permís de residència i treball sigui vigent en el moment de presentar-se a l’edicte.

• Estar en possessió d’un diploma de batxillerat professional o equivalent.

• Tenir experiència laboral mínima de 15 mesos en l’àmbit del turisme o en llocs de treball similars.

• Tenir coneixements lingüístics de català parlats i escrits de nivell B2. (El candidat que no presenti el certificat oficial del nivell requerit, per poder continuar amb el procés de selecció haurà de superar una prova eliminatòria de català).

• Tenir coneixements de llengües estrangeres: castellà, francès i anglès de nivell B1 (El candidat que no presenti el certificat oficial del nivell requerit, per poder continuar amb el procés de selecció haurà de realitzar una prova de castellà, francès i anglès, així mateix en cas de ser el candidat seleccionat, haurà d’acreditar que té els coneixements del nivell requerit, abans de la finalització del període de prova com a funcionari).

• Tenir disponibilitat horària (dissabtes, diumenges i festius inclosos).

• Ser major d’edat i no excedir l’edat de jubilació.

• Reunir les condicions necessàries establertes per accedir al lloc de treball d’informador turístic.

• No trobar-se inhabilitat o suspès per a l’exercici d’ofici o càrrec públic mitjançant una resolució judicial ferma.

• No estar condemnat per delictes dolosos, o imprudents vinculats a l’exercici de la funció pública, mentre no hagi transcorregut el termini establert legalment per a la prescripció de la pena imposada o no s’hagin cancel·lat els antecedents penals.

• No haver estat separat del servei a l’Administració pública, no trobar-se inhabilitat per prestar serveis en qualsevol lloc de treball de l’Administració pública o no estar suspès de funcions o per a l’exercici de l’ofici o el càrrec mitjançant una resolució disciplinària ferma.

• Ser declarat apte sense restriccions físicament i psíquicament per poder desenvolupar l’activitat d’informador turístic.

• Acreditar que no té antecedents penals.

stats