Societat 29/06/2022

Dues fundacions catalanes gestionaran el CREI

Des d'aquest moment, tenen 30 dies per comunicar la data oficial d'inici de l'activitat conjuntament amb el ministeri d'Afers Socials

ANA
3 min
L'edifici que properament acollirà el CREI.

Andorra la VellaLa Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per les fundacions Mercè Fontanilles i Resilis seran les encarregades de gestionar el futur Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI). La licitació, segons ha recordat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, es va fer a través d’un concurs públic internacional amb modalitat ordinària i procediment obert. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Jover ha posat en relleu que les dues empreses catalanes estan especialitzades en la intervenció psicosocial amb persones en risc social, i disposen d’una àmplia experiència amb programes i serveis centrats en l’atenció especialitzada prop de la infància, l’adolescència i la joventut. De fet, les fundacions de l’UTE tenen també una àmplia experiència en la gestió de CREI a Catalunya.

Per procedir a l’adjudicació s’han valorat una vintena de documents tècnics amb aspectes com ara el projecte educatiu de centre, la programació anual d’activitats o el reglament de règim intern. Ara, un cop feta l’adjudicació, Afers Socials i l’UTE tenen un termini de 30 dies per formalitzar el contracte de concessió. Precisament, en el contracte de concessió s’indicarà –de mutu acord entre el ministre i l’UTE– la data d’inici dels serveis al CREI, sense perjudici que es pugui preveure una fase d’adaptació d’un període no superior als dos mesos. La durada del contracte és de 5 anys, prorrogable per tres períodes de 3 anys.

El CREI, ubicat a l’antiga residència Solà d'Enclar d’Andorra la Vella, comptarà amb un servei d’acolliment residencial i, alhora, un servei d’atenció diürna. Sobre la modalitat residencial, es destaca que té com a funció general oferir un acolliment i un tractament social, psicològic i terapèutic als adolescents en situació de desemparament que presentin alteracions de conducta recurrents o addiccions que posin en perill la seva integritat o la de terceres persones.

Quant a l’atenció diürna és un recurs que té com a objectiu general l’afavoriment de la prevenció, impulsant el desenvolupament personal dels adolescents i joves que ho necessitin sense que sigui necessari el seu ingrés a jornada completa dins del centre, i que comportarà –entre d’altres– revertir situacions conductuals o addiccions incidents, minimitzar els ingressos residencials al CREI o a centres terapèutics, o permetre un recurs de transició al retorn familiar o al recurs d’origen.

El CREI té una capacitat de 19 places residencials i 16 places diürnes, tot i que inicialment s’iniciarà amb 8 places de servei residencial, i 5 places del servei diürn que podran anar augmentant segons necessitats. Les derivacions al servei residencial, per a adolescents de 12 a 18 anys que presentin alteracions de conducta recurrents o addiccions, seran a través del batlle competent en jurisdicció de menors. Les derivacions al servei diürn, per joves d’entre 18 i 21 anys, serà a través de la Comissió d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

El ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat podrà realitzar inspeccions per fer el seguiment del funcionament del servei, i podrà demanar a l’empresa adjudicatària tota aquella informació que consideri oportuna. De fet, segons està establert al plec de bases de la concessió, es preveu una fase de valoració que s’iniciarà el dia de l’inici de la prestació dels serveis amb una durada d’1 any.

Així mateix, es crearà una Comissió de seguiment, formada per representants dels ministeris d’Afers Socials, Joventut i Igualtat; Salut; i Educació i Ensenyament Superior. L’objectiu d’aquest òrgan és analitzar el funcionament dels serveis, les mancances i les propostes de canvi o millora, amb una interlocució fluida amb les famílies dels adolescents i joves atesos al CREI.

Pel que fa als requisits de personal, l’UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis ha de disposar del personal necessari per satisfer adequadament les obligacions del contracte de la concessió. L’adjudicatari, en cas de necessitar nova contractació de personal per realitzar els serveis, haurà de donar prioritat de contractació als professionals residents legalment al Principat d’Andorra.

El servei de dia i residencial del CREI s’integren en el mateix equipament, estructura i organització i els adolescents i joves atesos per ambdós serveis han de rebre les mateixes atencions especialitzades socioeducatives, psicològiques i psiquiàtriques. Per tant, és imprescindible el treball en equip i interdisciplinari, la qual cosa implica la participació de professionals de diferents disciplines que persegueixen de manera conjunta i amb l’aplicació de mètodes i procediments propis de cada disciplina uns mateixos objectius que requereixen un treball comú, compartit i coordinat, per assolir-los.

En concret, la plantilla de professionals presents al Centre Residencial d’Educació Intensiva comptarà amb 1 director/a, 2 professors/es, 7 educadors socials, 6 auxiliars d’educació, 1 psicòleg/a, 1 persona d’administració, 3 persones de serveis (cuina i neteja), així com personal de seguretat les 24 hores i els 365 dies l’any. També, a mitja jornada, hi treballarà un professional de la psiquiatria i un infermer o infermera.

stats