Societat 24/10/2022

Fins a 718 famílies es van beneficiar per les ajudes per fills a càrrec al 2021

Amb un import anual mitjà per família de 1.904,42 euros, el que suposa un 2,3% més respecte de l'any anterior

ANA
2 min
Una família en una llar.

Andorra la VellaEl nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades l'any 2021 han estat de 799, el que suposa un augment del 4,6% respecte a l'any 2020. D'aquestes, el 75,6% han estat resoltes favorablement, el 24,2% s'han desestimat i al 0,3% restant li ha mancat documentació.

Així mateix, les prestacions actives en data 31 de desembre del 2021 han beneficiat 718 famílies i 1.263 fills, amb un import anual mitjà per família de 1.904,42 euros, el que suposa un 2,3% més respecte de l'any anterior. El nombre de famílies es manté igual que el de l'any anterior, mentre que el nombre de fills beneficiaris es redueix en un 1,6%.

Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables del 2021 (77,2%), en contraposició als homes (22,8%). Per edat, el 97,2% dels beneficiaris del 2021 tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (31,8%), portuguesa (26%) i espanyola (20,9%). Un 49,5% dels beneficiaris de l'any han residit sempre al Principat o fa més de 20 anys que hi resideixen.

Quant a l'estat civil dels beneficiaris de la prestació, un 33,4% són casats, un 28,8% solters, un 23% separats, un 12,9% divorciats i un 1,8% vidus.

Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen només un fill a càrrec, amb el 41,2% del total d'ajuts, seguides de molt a prop per les famílies amb 2 fills a càrrec, amb el 40,9%. Les famílies amb 3 fills suposen un 14,9% i les famílies amb 4 fills un 3%.

També cal destacar que durant l'any 2021 s'han denegat 193 sol·licituds d'ajut, el que representa un 24,2% del total de sol·licituds rebudes. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat per superar el LECS familiar, amb el 46,6% de les denegacions, seguit de tenir menys de set anys de residència, amb un 22,8% i de no presentar la documentació requerida, amb un 22,3%.

El nombre de beneficiaris d'aquest ajut ha passat dels 9,2 per cada mil habitants l'any 2020 als 9 per mil habitants l'any 2021, una variació negativa de l'1,9%. Tanmateix, es produeix un augment de la ràtio entre l'import de les prestacions i la despesa de Govern de l'11,1%, que passa del 0,27% al 0,30%. El volum d'aquestes prestacions respecte al PIB real augmenta lleugerament (+0,2%) i se situa en el 0,053%.

stats