Societat 28/05/2024

Govern estableix la compensació per danys a la ramaderia causats per espècies en perill d’extinció

El pagament per una ovella seria de 180,30 euros i de 749,70 euros per la vaca selecta de raça Bruna

ARA Andorra
4 min
Roda de premsa per explicar el Reglament relatiu a la compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per les espècies de fauna protegides en perill o en grau d'amenaça superior.

Andorra la VellaEls possibles danys a l'agricultura i ramaderia del país provocats per l'os bru, el gat fer o l'àguila daurada (i d'altres espècies en perill d'extinció o extingides al territori) seran compensats econòmicament per part del Govern. Així ha quedat establert amb l'aprovació del Reglament de compensació de danys i perjudicis causats a l'agricultura i la ramaderia per les espècies de fauna protegides en perill d'extinció o en grau d'amenaça superior, que desplega la Llei de tinença i protecció d'animals.

"Els barems que hem establert han estat consensuats amb l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra (APRA), uns llindars que són més beneficiosos pel col·lectiu respecte als que hi ha establerts als territoris veïns i que són justos i aplicables", ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha posat en relleu que aquesta decisió demostra l'aposta d'acompanyament del Govern cap al sector primari. La presentació del reglament s'ha fet de forma conjunta amb el president de l'APRA, Xavier Coma, qui ha agraït el treball coordinat que s'ha fet amb el Ministeri i ha reconegut que gran part de les reclamacions del sector han estat escoltades.

Entrant al detall, s'estableix que la compensació dels danys per un animal mort o desaparegut, i en cas de ser animal de renda d'interès general (bovins, ovins, cabrum i equins pesats), es pagarà entre 2,5 o 3 vegades més del valor previst a la pòlissa del fons de compensació del bestiar de l'APRA en funció de l'espècie depredada. El coeficient establert permet compensar la pèrdua de productivitat de l'animal al llarg de la vida, dedicació suplementària dels ramaders i la pèrdua de genètica, entre altres. A més d'aquest pagament econòmic, el Govern abonarà la totalitat de l'ajut de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya al qual hauria tingut dret l'animal mort o desaparegut, també s'abonaria el pagament del valor dels nounats en cas que l'animal estigués prenyat i el Govern es farà càrrec de la retirada del cadàver.

A tall d'exemple, una ovella d'entre menys d'un any i sis rebria una compensació de 270,45 euros. Pel que fa a una vaca selecta de la raça bruna d'Andorra d'entre dos i sis anys es compensaria amb 3.731,84 euros en cas que estigués prenyada. A aquestes quantitats cal afegir l'ajut de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya que hauria tingut dret l'animal mort o desaparegut des de la data de la seva depredació fins al 30 de novembre d'aquell any.

En cas que l'animal estigui ferit i no mort, la compensació serà d'1,5 o 2 vegades més del valor previst a la pòlissa en funció de l'espècie depredada. Així, també es compensaran les despeses dels actes d'atenció veterinària i el cost de medicaments, el cost del transport dels animals ferits cap a l'explotació ramadera, el cost de l'alimentació en estabulació i s'establirà un ajut diari per a l'estabulació dels animals tenint en compte l'ajut de pràctiques ramaderes tradicional de muntanya per l'època d'hivern (subvenció més elevada), entre altres prestacions.

Utilitzant el mateix exemple anterior, el pagament per una ovella seria de 180,30 euros i de 749,70 euros per la vaca selecta de raça Bruna. A més, cal sumar-hi altres prestacions complementàries com l'atenció veterinària i en medicaments, el transport fins a l'estabulació, el cost de l'alimentació dels animals, un ajut diari i una ajuda per la pèrdua de productivitat causada per aquests danys.

Finalment, i en cas que l'animal mort o desaparegut sigui d'altres animals de renda (conills, gallines i altres espècies d'aviram de producció), el Govern pagarà el valor de reposició d'acord amb la factura, així com el cost de retirada del cadàver. En cas que l'animal estigui ferit l'Executiu es farà càrrec de despeses similars en cas de ser un animal de renda d'interès general. El reglament també preveu compensacions en cas d'atacs a l'apicultura amb una compensació de 400 euros per arna danyada i la reposició del material malmès. Quant als gossos de treball, també s'ha previst una compensació de 1.800 euros que han de permetre reposar aquest animal indispensable pel bon maneig en el pastoralisme. El Ministeri també preveu el pagament per establir mesures de protecció i de prevenció en situacions especials de presència efectiva i constant d'individus de les espècies de la fauna protegida, com podria ser equipar els ramats amb collars GPS.

La reglamentació aprovada pel Govern estipula que es podrà demanar compensació econòmica per l'atac d'un total de 42 espècies en perill d'extinció i 8 espècies extingides (tot i que són moltes menys les que tenen capacitat de causa danys a l'agricultura i ramaderia), entre les quals en destaca l'os bru, l'àguila daurada, el gat fer, el llop i el linx, aquestes dues últimes sense presència al país. La compensació es podrà sol·licitar sempre que l'atac s'hagi produït en territori andorrà i la podran demanar les següents persones: el titular d'una explotació agrària i/o apícola o el propietari d'arnes o de bestiar de renda inscrit al padral; el propietari de gossos per a les activitats de pasturatge i per a la protecció dels ramats que constin inscrits al RAC com a gossos de treball; qualsevol persona física o jurídica els béns materials de la qual estiguin destinats a l'agricultura o ramaderia i el propietari d'animals de renda de les espècies bovina, ovina, cabruna i equina d'aptitud càrnia, així com d'arnes, en transhumància o en trànsit amb autorització i declaració duanera efectuada.

El text també defineix com s'ha de realitzar el procediment de comunicació dels danys que, entre altres aspectes, s'ha de fer amb un termini màxim de 24 hores des del coneixement dels fets. La instrucció de l'expedient, tal com marca el reglament, la durien a terme agents de l'Administració (Cos de Banders i personat tècnic de la Unitat de Fauna del Departament de Medi Ambient) juntament amb el pèrit que assigni l'APRA. Si el veredicte de les dues parts és positiu, es procedeix a compensar els danys per part del Govern, en cas de ser negatiu es compensarien els danys per part del Fons de Compensació de Bestiar de l'APRA. En cas que hi hagi disparitat de criteri entre l'Administració i el pèrit, s'obrirà un procediment administratiu per poder dirimir, amb una anàlisi de mostres i antropològic per part d'un ens extern independent.

stats