Societat 03/04/2024

Ordino regula les sancions de determinades activitats a la vall de Sorteny

Circular amb un giny motoritzat a una zona de reserva del Parc Natural es considera una infracció molt greu i pot comportar una multa de fins a 1.000 euros i el comís del vehicle

Fernando J. Bolívar
4 min
El Parc natural de la Vall de Sorteny. / CENMA

OrdinoAquest dimecres s'ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), la modificació de l'ordinació reguladora de determinades activitats al Parc natural de la vall de Sorteny. El document, ja aprovat, té l'objectiu de preveure les infraccions que es poden produir a l'espai i també les sancions a què donen lloc. Les infraccions poden ser lleus, greus i molts greus. Per exemple, una infracció considerada molt greu al text és circular amb un giny motoritzat per una zona de reserva o en certs hàbitats d'interès que es detallen a l'annex un de l'ordinació.

Les infraccions lleus són: acampar fora dels llocs autoritzats per l'òrgan de gestió i el bivac fora de les zones permeses, estacionar en llocs prohibits i, en particular, al llarg de la pista d'accés al cap dels Graus, excepte als llocs destinats a aquest efecte, practicar el senderisme fora dels camins marcats en els hàbitats descrits en l'annex 1 sense autorització i en zona d'ús restringit, fer pícnic amb equipament especial (com taules plegables, etc.) fora dels llocs autoritzats, instal·lar arnes sense autorització, exercir com a guia de muntanya o acompanyant en muntanya sense l'acreditació lliurada per l'Òrgan de gestió, desenvolupar activitats d'investigació en tot el parc a excepció de les zones d'ús especial i de reserva, sense l'autorització de l'òrgan de gestió, l'enlairament o l'aterratge de dron en tot l'àmbit del parc natural, sense autorització, la pràctica de l'esquí de travessa o de l'esquí nòrdic, acompanyat d'una mascota a la zona de reserva ZRE3 així com pel camí d'accés al Planell del Quer i tota la zona del planell fins al mirador del Grau de la Llosa, a les zones alpines del Forn i l'Estanyó (cota superior a 2.400 m) i de la Cebollera (cota superior a 2.500 m), la caminada amb raquetes de neu acompanyat d'una mascota a la zona de reserva ZRE3 així com pel camí d'accés al Planell del Quer i tota la zona del planell fins al mirador del Grau de la Llosa, a les zones alpines del Forn i l'Estanyó (cota superior a 2.400 m) i de la Cebollera (cota superior a 2.500 m), banyar-se o realitzar tota altra activitat en medi aquàtic, que impliqui introduir-se, ja sigui dins de la làmina d'aigua o a la superfície d'aquesta, sigui amb motivació de lleure, esportiva o professional, pescar dins de la làmina d'aigua amb botes, deixar la seva mascota tirar-se a l'estany, en rius o rierols, no subjectar la seva mascota amb corretja, no recollir dins de bosses les femtes de gos en les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3, ZUE4 com a tots els camins del parc natural i no dipositar-les en papereres o contenidors i portar bicicletes elèctriques, bicicletes tot terreny i altres ginys elèctrics fora de les zones de circulació autoritzades.

El cost de les sancions lleus és una multa que pot anar dels 50 als 150 euros.

Les infraccions greus són: circular per la pista amb un giny motoritzat en el sentit del portell de la canya de la Rabassa cap al cap dels Graus fora dels horaris autoritzats, fer senderisme fora dels camins marcats en una zona de reserva excepte en tot camí marcat que la travessia, fer alpinisme en una zona de reserva, i a la resta del Parc sense autorització de l'òrgan de gestió (la definició d'alpinisme s'inclou en la disposició addicional segona d'aquesta Ordinació), tallar un arbre d'un diàmetre (a 1,30 m de la base del tronc) menor de 30 cm, deixar escombraries i deixalles fora dels llocs de recollida, circular amb giny motoritzat sense autorització en les zones d'ús especial ZUE 4 i ZUE 5 com en les zones ZU2 i ZUE3 quan estiguin parcialment o totalment coberta de gel i/o de neu amb un gruix de neu superior a 3 cm, plegar bolets amb eines que poden alterar les capes superficials del sòl i la vegetació, i afectar el sistema radicular de l'espècie, encendre foc de campament sense autorització, tallar arbres en propietat privada sense autorització, la pràctica de l'esquí de travessa, de l'esquí nòrdic i la caminada amb raquetes de neu fora de les zones permeses, la utilització del parc natural (els logos o qualsevol material de promoció o de comunicació del Parc) com a reclam comercial aliè al Parc per una entitat privada, independentment del suport utilitzat, circular amb bicicletes elèctriques, bicicletes tot terreny i altres ginys elèctrics sense autorització, desenvolupar activitats d'investigació en zones de reserva sense l'autorització de l'òrgan de gestió, deixar una mascota pertorbar el bestiar i estacionar amb autocaravana a les zones ZUE1, ZUE2, ZUE3, així com a les places marcades al llarg de la CS 370.

El cost de les sancions greus és una multa que pot anar dels 151 als 300 euros.

Les infraccions molt greus són: la destrucció, recol·lecció, tallada i desarrelament d'espècies vegetals, de l'espècimen sencer o d'alguna de les seves parts per a ús comercial, la destrucció, recol·lecció, tallada i desarrelament de qualsevol espècie vegetal, sigui de l'espècimen sencer o d'alguna de les seves parts per a ús particular, tallar un arbre d'un diàmetre (a 1,30 m de la base del tronc) superior o igual a 30 cm, sense l'autorització prèvia de l'òrgan de gestió, practicar l'heliesquí, circular amb un giny motoritzat, en una zona de reserva o en els hàbitats d'interès de l'annex 1, realitzar una encesa de foc sense autorització, organitzar una competició esportiva en el parc natural sense autorització i dipositar per helicòpter tota mena de bicicletes, elèctriques o no i ginys elèctrics.

El cost de les sancions molt greus és una multa que pot anar dels 301 als 1000 euros i el comís immediat del vehicle si es tracta de la infracció relacionada amb circular amb un giny motoritzat en una zona de reserva o en els hàbitats d'interès.

La reincidència, si es produeix dins del termini de 3 anys des que s'ha comès la darrera infracció, suposarà l'aplicació del doble de la sanció aplicada.

stats