Societat 21/08/2020

El Sant Ermengol difon els tres escenaris d'ensenyança que ha previst

El Sant Ermengol difon els tres escenaris d'ensenyança que ha previst

ARA Andorra
2 min
L'AFA del col·legi Sant Ermengol també participarà en els tallers. / ARXIU ANA

El col·legi Sant Ermengol ha difós el “pla de contingència” que ha elaborat per encarar el principi de curs. El centre ha creat una Comissió de Treball Post-COVID integrada per docents de totes les etapes educatives i de personal d’administració i serveis, amb l’objectiu de reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat i el manteniment de la funció social de l’escola. La prioritat, expliquen, “és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible”.

El centre preveu tres escenaris. El primer és el de la "presencialitat" amb “nova normalitat”. Es prioritzarà l'acompanyament emocional de l'alumnat, l'acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies o l'impuls a la cultura digital. Es mantenen els horaris habituals, i es recorda que tot l'alumnat haurà de portar la mascareta posada fins arribar a la seva aula (a partir dels 6 anys d'edat). Afegeixen que cada grup de classe tindrà un espai de referència, i en cas que utilitzin un espai diferent de manera puntual, aquest serà desinfectat automàticament.

La Comissió també ha previst un pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre. Pel què fa a l'organització del menjador, es mantindran els grups estables de classe i tindran un lloc específic en aquest espai comunitari. “Si és necessari, s'ampliarà el nombre de torns o s'habilitaran més espais del centre a tal efecte”.

El centre també ha previst un segon escenari “d'ensenyament híbrid”, mig presencial i mig on-line, que correspondria a un confinament parcial del centre. Es tornaria a una ràtio màxima de 10 alumnes per aula en infantil, i de 15 a primària, ambdues ensenyances serien presencials. Els dos primers cursos de l'ESO també serien presencials, mentre que 3r i 4t i el Batxillerat seria híbrid, amb un dia d'escola presencial i la resta on-line.

Finalment, l'escola també ha previst un tercer escenari, que correspondria a un ensenyament on-line, en cas d'un possible confinament i el corresponent tancament del centre.*

En tot cas, i tornant a la situació actual, durant les primeres setmanes del curs es preveu realitzar activitats de promoció de la salut i de suport emocional que ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.

El col·legi facilitarà reunions d'inici del curs amb famílies i l'equip docent, que seran: en educació infantil, el proper dimecres, 2 de setembre a la tarda. Dijous serà el torn de primària, el següent dimarts, 15 de setembre, de l'ESO; i finalment, les reunions amb batxillerat seran el dijous, 17 de setembre. El centre demana que, per raons sanitàries, només hi assisteixi un membre de la família per cada alumne.

stats