A L'ANDORRANA

EL CONSELL DE LA TERRA

El Consell de la Terra és l’origen del Consell General d’Andorra, un dels Parlaments més antics d’Europa

El Consell de la Terra és l’origen del Consell General d’Andorra, un dels Parlaments més antics d’Europa. Es va constituir el 1419 amb l’aprovació dels coprínceps: el bisbe d’Urgell, Francesc de Tovià, i el comte de Foix, Joan I, com a fruit de les reunions que fins aleshores mantenien els ciutadans als porxos de les esglésies per debatre els problemes del poble.

Amb la creació del Consell de la Terra, els coprínceps van atorgar als andorrans el dret a elegir els seus representants per a cada parròquia, que reunint-se un cop a l’any do- naven solució a les qüestions que se’ls plantejaven en relació al territori, als costums, a les relacions amb els veïns, a l’aigua i a diversos aspectes privats.

Així es va constituir aquest Parlament antic, i va mantenir la seva continuïtat evolucionant fins a la institució actual, havent passat pels processos de la Nova Reforma, l’abril del 1866, i per la Constitució del 1993. Actualment, el Consell General està format per 28 consellers, la meitat dels quals són elegits a través de llistes parroquials. Precisament aquest mes d’abril s’acaba de constituir el Consell de la setena legislatura post-constitucional.