ECONOMIA PROCÉS D’OBERTURA

L’acord fiscal amb Espanya permet captar inversions

Els CDI donen avantatges tant a les empreses andorranes com a les foranes

Aquest gener els ministres de Finances d’Andorra i Espanya van firmar un conveni per evitar la doble imposició (CDI) en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal. L’objectiu principal de l’acord és impedir que una empresa andorrana que presti serveis a l’estat espanyol estigui doblement gravada pels impostos de tots dos països, i al revés.

L’acord tancat amb Espanya arriba després d’haver-se’n firmat un amb França i un altre amb Luxemburg, tots dos pendents de ratificació i d’entrada en vigor. Tots s’han pogut negociar un cop Andorra ha implantat un IRPF, fet que culmina la instauració d’un nou marc fiscal homologable amb els països de l’entorn, però amb una baixa tributació.

El conveni obre la porta a un augment de les relacions econòmiques entre els dos països, tenint en compte que l’acord homologa el nou model fiscal andorrà, aporta seguretat jurídica i permet un estalvi d’impostos. Així, permetrà, d’una banda, que més empreses andorranes s’internacionalitzin i, de l’altra, captar més inversió estrangera perquè el procés d’obertura econòmica engegat per Andorra el 2012 culmini amb èxit.

Tal com destaca l’Associació d’Assessors Fiscals i Tributaris d’Andorra, els punts forts del CDI amb Espanya són que els beneficis de les empreses tributaran exclusivament a l’estat de residència, de manera que a una empresa andorrana que operi a l’estat espanyol només se li retindrà un 10%, tal com marca la legislació del seu país. A més, si té una participació d’una societat espanyola, Espanya només retindrà un 5% dels dividends.

D’altra banda, les pensions es gravaran al país on resideix el beneficiari i, per tant, Andorra pot ser un país de residència atractiu per a jubilats de l’estat espanyol.

Clàusules antiabús

El conveni conté diverses clàusules antiabús, per defugir pràctiques i estructures de planificació fiscal agressiva i evitar que hi hagi empreses que, emparant-se en el conveni, no tributin en cap país.

Les clàusules compliquen l’aplicació i la interpretació del conveni, però els experts destaquen que en conté menys que el conveni firmat amb França i que totes van en la línia del que ja preveu l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

El conveni firmat entre Andorra i Espanya introdueix diverses consideracions relacionades amb l’intercanvi d’informació fiscal, a demanda de l’estat espanyol. La causa de l’enduriment d’aquesta qüestió està motivada pel context internacional, en el qual s’ha negociat el conveni, marcat per la crisi i l’enduriment de la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal.

Intercanvi automàtic el 2018

En primer lloc, estableix que el 2016 aquest CDI substituirà l’acord d’intercanvi d’informació fiscal firmat entre els dos països l’any 2010. Per aquest motiu, el conveni estableix els procediments a seguir, que van en la línia de l’antic acord. Però tenint en compte que Andorra es va comprometre a anar-se adaptant a l’estàndard de l’OCDE en matèria d’intercanvi d’informació, a partir del 2016 es permetran peticions grupals, amb un efecte retroactiu des del 2010.

Des de l’Associació d’Assessors Tributaris asseguren que les peticions sobre grups de persones continuaran sent a demanda i hauran de ser “motivades i justificades”, per la qual cosa no s’admetran les anomenades fishing expeditions.

Finalment, el conveni fa referència a l’intercanvi automàtic d’informació. Indica que Andorra l’aplicarà quan adopti l’estàndard comú previst per l’OCDE en aquesta matèria, un pas que el Govern ja ha anunciat que farà el 2018, sempre que sigui un moviment global i tots els països se sotmetin a les mateixes regles del joc.