Economia 27/05/2021

Andorra té gairebé 1.500 persones desocupades, un 3,1%

França s'ha situat en el 8,2% i Espanya en el 16%.

ARA Andorra
2 min
L'edifici de la CASS.

Andorra la VellaLa taxa d'ocupació estimada a Andorra en el primer trimestre del 2021 se situa en el 79,8% de la població entre 15 i 64 anys, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística. Aquesta ràtio suposa una disminució d'1,4 punts respecte de l'any anterior i un augment de 0,4 punts si es compara amb el quart trimestre del 2020. Així, el nombre d'ocupats s'estima en 45.240 persones. Aquest descens anual en la població ocupada repercuteix sobretot en la població d'entre 15 i 24 anys. Cal tenir en compte que aquesta xifra no inclou als afectats per una Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT).

Així mateix, el número d'ocupats que han treballat almenys una hora durant la setmana de referència (excloent les persones en STCT i altres motius) es manté estable tant trimestralment (+0,1 punts) com anualment (+0,2 punts), i se situa en 39.229 persones (el 87,7% de la població ocupada d'entre 15 i 64 anys). El nombre d'hores efectives treballades s'estabilitza, situant-se a unes 32,9 hores a la setmana, i destaca que el 6,3% dels ocupats van treballar durant el primer trimestre d'enguany des del seu propi domicili.

La població assalariada és de 39.012 persones, és a dir, el 86,2% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució d'1,7 punts respecte de l'any anterior i de 0,6 punts si es compara amb el quart trimestre de l'any 2020. Els assalariats amb contracte indefinit augmenta 1,3 punts en termes anuals i es manté pla trimestralment, situant-se en el 92,6% dels assalariats. Quant als ocupats a jornada parcial, representen el 8% de la població ocupada, valor que s'incrementa 1,6 punts anualment, però disminueix 1,4 punts en termes trimestrals. Respecte dels treballadors per compte propi, se situen en el 13,8% dels ocupats, augmentant 1,7 punts en els últims dotze mesos i 0,6 punts en relació amb el trimestre passat.

Pel que fa a l'atur, se situa en el 3,1% de la població activa i comptabilitza 1.482 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa un augment d'1,2 punts anualment i es manté pla en termes trimestrals (-0,1 punts).

Respecte de la taxa d'inactivitat, augmenta 0,4 punts en termes anuals i disminueix 0,3 punts respecte del trimestre passat, situant-se en el 17,6% de la població d'entre 15 i 64 anys que representen 9.991 persones. La taxa d'inactivitat pels joves d'entre 15 i 24 anys s'ha incrementat fins al 74,8%, valor màxim dels últims dos anys.

En relació amb les economies de l'entorn, la taxa d'atur ha presentat un empitjorament generalitzat en termes anuals, exceptuant el cas de França, mentre que presenta un comportament estable en termes trimestrals. França s'ha situat en el 8,2% i Espanya en el 16%.

stats