Economia 06/05/2021

Baixa un 18% la recaptació per impostos indirectes

L'IRPF creix al voltant del 7% el 2019 en relació al 2018

ANA ECONOMIA
2 min
Gent esperant el seu torn al departament de Tributs i Fronteres.

Andorra la VellaLa recaptació per impostos indirectes (IGI, ITP, tributs especials i ISI assegurances) ha baixat un 18,1% durant el darrer any, segons informa aquest dijous el departament d'Estadística, que publica per primer cop aquest tipus d'indicador. En concret, l'any 2019 l'Estat va recaptar 189 milions d'euros per aquest concepte, mentre que durant el 2020 només ha estat de 155 milions d'euros. La reducció més important s'ha produït el segon trimestre del 2020 (-46,3%) i el quart trimestre (-20,3%).

Pel que fa a les autoliquidacions de l’impost general indirecte (IGI), la base repercutit va ser de 4.515,71 milions d’euros, l’any 2020, el -18,5% respecte el 2019, i la quota repercutit va ser de 181,36 milions d’euros, el -19,8% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportat va ser de 3.203,01 milions d’euros, el -20,7% respecte l’any 2019. Pel que fa a la quota suportat, aquesta va ser de 129,98 milions d’euros, el que va suposar una variació interanual del -21,9%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI, va ser de 106,9 milions d’euros.

Resum impostos indirectes 2019-2020.

L'impost de transmissions patrimonials (ITP) va ser d'11,31 milions d’euros l’any 2020, el +21,9% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, va ser de 5,14 milions d’euros, amb una variació interanual del +20,1%.

Augment de l'IRPF

Pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà, la base de tributació general l'any 2019 va ser de 777,54 milions d’euros, el +3,8% respecte l’any 2018. Un cop aplicades les reduccions, la base de liquidació general va ser de 390,73 milions d’euros, el +7,6% que l’any anterior. En relació a la quota de liquidació, aquesta va ser de 34,16 milions d’euros, el +6,2% en relació a l’any anterior. 

L'impost de societats grava la renda de les persones jurídiques. En relació a la base de tributació, en els casos on aquesta ha estat positiva, l’any 2019 va ser de 899,21 milions d’euros, el +61,3% respecte l’any anterior, i en els casos on va ser negativa va ser de -145,31 milions d’euros. En relació a la quota de liquidació, va ser de 43,40 milions d’euros, amb una variació interanual del +16,1%.

Per últim, l'impost de la renda de no residents fiscals, que s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents, l’any 2020 va generar una base de tributació de 90,05 milions d’euros, el -5,8% respecte el període anterior. La quota de liquidació va ser de 5,79 milions d’euros.

stats