Economia 04/03/2021

Caiguda d'un 10% dels joves ocupats

El teletreball habitual només arriba al 7,3% dels empleats durant el quart trimestre del 2020

ANA ECONOMIA
2 min
L'entrada al departament d'Ocupació.

Andorra la VellaDurant el quart trimestre de l’any 2020, la població ocupada ha estat de 44.824 persones, el 79,4% de la població d’entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,5 punts respecte a l’any anterior i 1,7 punts si es compara amb el trimestre anterior, informa aquest dijous el departament d'Estadística. Aquesta davallada en la població ocupada afecta sobretot la població jove de 15 a 24 anys (-10,1 punts respecte a l’últim trimestre i -9,6 punts respecte a l’any passat).

Cal tenir en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per una Suspensió Temporal del Contracte de Treball (STCT) que, segons la metodologia de l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que s'aplica en l’Enquesta de Forces del treball, es consideren ocupats. Així, el número d'ocupats que han treballat almenys una hora durant la setmana de referència (excloent les persones en STCT i altres motius), s’incrementa el quart trimestre situant-se a 39.251 persones (el 87,6% de la població ocupada de 15-64 anys).

Descendeixen les absències de la feina per STCT o 'Aturada parcial per raons tècniques o econòmiques' en el quart trimestre. Així, el nombre d’hores treballades, situant-se en unes 33,6 hores a la setmana, augmenta en un 7,4% respecte al tercer trimestre de l’any i arriba a una forta recuperació respecte al quart trimestre del 2019, amb una lleu caiguda -1,7%. A més, el 7,3% dels ocupats van treballar habitualment des del seu propi domicili, enfront del 4,6% observat al tercer trimestre de l’any.

La població assalariada és de 38.945 persones, el 86,9% de la població ocupada entre 15-64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 1,6 punts respecte a l’any anterior i de 0,2 punts si es compara amb el tercer trimestre de l’any. Els assalariats amb contracte indefinit disminueixen 0,2 punts en termes anuals i augmenten 1,1 punts trimestralment, situant- se en el 91,6% dels assalariats.

Quant als ocupats a jornada parcial representen el 9,3% de la població ocupada de 15 a 64 anys, valor que s’incrementa 3,9 punts anualment i 0,7 punts en termes trimestrals. Respecte als treballadors per compte propi, se situen en el 13,1% dels ocupats, augmentant 0,2 punts en els últims dotze mesos i 1,6 punts en relació amb el trimestre passat.

Evolució de la taxa d'atur.

Pel que fa a l'atur, se situa en el 3,2% de la població activa i comptabilitza 1.538 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa un augment de 0,7 punts anualment i es manté en termes trimestrals (-0,1 punts). En el quart trimestre l’atur creix majoritàriament entre les dones i els joves d’entre 15-24 anys.

Respecte a la taxa d’inactivitat, es manté pla en termes anuals (-0,1 punts) i augmenta 1,9 punts respecte al trimestre passat, situant-se en el 17,9% de la població d’entre 15 i 64 anys que representen 10.110 persones. La taxa d’inactivitat pels joves de 15 a 24 anys s’ha incrementat fins al 72,1%, valor màxims dels últims dos anys.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un empitjorament generalitzat en termes anuals i un comportament estable en termes trimestrals, així França s’ha situat en el 8,9%, Espanya en el 16,1% i la EU-27 països en el 7,5%.

stats