Economia 28/04/2022

La Cambra alerta sobre l’augment de costos que implicarà la nova regulació del dipòsit de comptes

La implementació dels canvis afectarà significativament a les empreses en general, però sobretot als petits empresaris, treballadors per compte propi, que tinguin una xifra d’ingressos inferior a 150.000 euros

ANA Economia
2 min
La seu de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra.

Andorra la VellaD'acord amb la voluntat del Govern d'establir la utilització dels mitjans econòmics electrònics com a únic mecanisme de comunicació amb l'administració i reduir procediments administratius tal com recull les principals modificacions del nou paradigma de simplificació i agilització dels tràmits de dipòsit de comptes, impostos directes (IS, IRNR amb EP i IRPF) i estadística, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) alerta sobre l'impacte de l'augment de costos que implicarà el nou règim del dipòsit de comptes. Aquesta és una de les principals preocupacions que nombrosos empresaris i comerciants han traslladat a la Cambra des de la publicació de la nova normativa.

Segons l'entitat, la implementació dels canvis afectarà significativament a les empreses en general, però sobretot als treballadors per compte propi (autònoms). Fins a la data d'aprovació del nou règim, els autònoms amb ingressos anuals inferiors a 150.000 euros tenien l'obligació de portar una comptabilitat, però no de presentar-la davant del Govern. No obstant això, arran d'aquesta nova regulació, tot empresari tindrà la condició d'obligat en relació amb el dipòsit de comptes, de manera que s'estableix una nova obligació a complir per part dels petits empresaris esmentats.

Per altra banda, amb la desaparició del model simplificat, totes les empreses (treballadors per compte propi i la resta d'empreses) ho hauran de fer de forma abreujada (<6M€) o amb el model normal (>6M€), models que requereixen molt més detall d'informació que el model suprimit. Per tant, aquesta novetat suposarà, d'entrada, més temps de gestió i recursos destinats a aquesta finalitat per part de tots els empresaris andorrans o pels seus gestors de comptes. En conclusió, aquests són els alguns dels factors principals pels quals la Cambra considera que s'incrementaran els costos per a les empreses.

Pel que fa a la presentació de comptes, també varia imposant l'obligació de presentació telemàtica, eliminant la possibilitat de donar compliment a aquest tràmit de forma presencial. Segons ha informat el Govern, s'habilitarà una oficina virtual per efectuar el dipòsit dels comptes només en format electrònic. En aquest punt, la Cambra demana informació sobre l'obertura i la completa habilitació de la mateixa perquè l'empresariat estigui informat amb la deguda anticipació als terminis de compliment d'aquesta obligació i poder donar resposta a la resta de dubtes sorgits arran de divergències que poden tenir certes conseqüències legals.

A més, la CCIS ha rebut nombroses inquietuds dels empresaris en relació amb la incongruència pel que fa a la integració d'informació de caràcter estadístic en el contingut dels comptes anuals i que suposa un augment de volum de dades considerable a introduir, que poca cosa tenen a veure amb les memòries que solen acompanyar els comptes anuals.

stats