Economia 12/05/2022

La CEA vol que la subvenció sobre els carburants sigui de 20 cèntims

També demanen eliminar progressivament la congelació sobre els lloguers per incentivar-ne la construcció

ANA Economia
3 min
La reunió que es va produir entre el Govern i els agents del Consell Econòmic i Social.

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial (CEA) vol que el Govern incrementi fins als vint cèntims per litre la subvenció sobre els carburants de vehicles i maquinària industrials i d'empresa per poder compensar aproximadament la meitat dels augments del preu de carburant que s'han experimentat els darrers mesos i equiparar-los a les ajudes que s'estan percebent als països veïns. Aquesta és una de les mesures que la patronal ha presentat al Consell Econòmic i Social per pal·liar l'impacte que la inflació té en les empreses del país, ja que consideren que les accions per incrementar el poder adquisitiu de la població, presentades pel Govern, només tenen impacte sobre els assalariats i les famílies.

Així doncs, seguint en l'àmbit de la fiscalitat, des de la CEA també sol·liciten una bonificació dels impostos comunals per al 2022 i una sèrie de modificacions de l'impost de societats, com accelerar les deduccions per digitalització tenint en compte les noves normes de presentació de comptes, un ajornament l'entrada en vigor de les noves obligacions de presentació de comptes, una mesura que, asseveren, ajudaria especialment a les petites i microempreses, i als treballadors per compte propi, o una bonificació del 25% del primer tram de l'IRPF, que situa entre el 24.000 i els 40.000 euros anuals, a través del qual, exposen, es milloraria el poder adquisitiu de la classe mitjana, molts treballadors per compte propi i petits empresaris i empresàries.

Quant a les qüestions relacionades amb els salaris, la patronal es mostra a favor d'increment el salari mínim fins als 14.414 euros anuals, però, respecte a l'augment de sous obligatoris considera que s'han d'aplicar a la forquilla entre salari mínim i salari medià, i no sobre el mitjà. A més, assenyalen que els increments s'haurien de dur a terme aplicant l'IPC subjacent, aquell que descompta l'impacte dels carburants perquè "ja es compensa amb altres mesures", en aquells salaris que no hagin estat incrementats en els darrers dotze mesos i que no siguin noves contractacions realitzades durant els darrers 12 mesos. I remarquen que el càlcul dels salaris situats entre el mínim i el mitjà o medià es tingui en compte el salari base i els variables, exceptuant les hores extraordinàries.

En relació amb les mesures relatives a l'habitatge la CEA vol que es creï una Batllia especialitzada i fomentar la mediació en aquest àmbit amb la voluntat d'accelerar la resolució i evitar la judicialització sistemàtica en casos de conflicte, i també demanen donar seguretat als potencials inversors amb normes clares i previsions de futur. Respecte a les mesures "intervencionistes" sobre els immobles de lloguer, volen que "es retirin progressivament" per permetre "augmentar les rendes sempre que l'import de la renda no superi un terç de la renda familiar".

Continuant amb una de les problemàtiques més importants que afecten la població, aposten per accelerar les promocions d'habitatge públic del Govern i dels comuns a través d'un pla a mitjà i llarg termini i amb promocions de lloguer a preu regulat que garanteixin la sostenibilitat de la inversió pública. Finalment, proposen una rebaixa de les cessions urbanístiques i de la càrrega fiscal per a promocions d'habitatge de lloguer.

La patronal també ha presentat mesures relatives al foment i a l'acceleració de la implementació de les energies renovables. Així, reclamen que s'aprovin més subvencions a les instal·lacions fotovoltaiques, més ajudes a la rehabilitació amb criteris d'eficiència energètica, reduir la dependència als combustibles fòssils i la dependència exterior i consensuar la gratuïtat del transport públic amb les empreses concessionàries, per tal d'evitar repetir les desavinences de criteri com les que s'han produït des de l'estiu passat.

Finalment, pel que fa a les matèries primeres, especialment vinculades al sector de la construcció, demanen la creació d'un índex i taules de referència que facilitin l'actualització de contractes, públics i privats, amb la màxima transparència. La voluntat de la CEA és debatre aquestes accions en el si del Consell Econòmic i Social.

stats