Economia 13/05/2021

El cost mitjà en la remuneració dels assalariats és de 27.090 euros l'any per persona

ARA Andorra
3 min
Treballadors de la construcció en una obra.

Andorra la VellaEl departament d'Estadística del Govern ha fet públiques aquest dijous les dades corresponents a l'enquesta anual de costos laborals del 2019, un treball que tal com s'exposa té per objectiu conèixer anualment el cost del factor treball i els seus component. Així, dels sectors econòmics enquestats (agricultura, indústria, construcció i serveis), es conclou que, quant a la remuneració dels assalariats, la indústria té, el major cost laboral amb 32.731 euros per assalariat de mitjana i l'agricultura el menor, amb 22.102 euros per assalariat. La mitjana de tots els sectors enquestats suposa un cost en la remuneració dels assalariats de 27.090 euros l'any per assalariat.

Respecte als sous i salaris incloent la remuneració directa, primes i assignacions, els pagaments a plans d'estalvi, els pagaments per dies no treballats i en espècies s'observa una mitjana de 23.070 euros per assalariat l'any. A més, de mitjana, el global de cotitzacions socials obligatòries i voluntàries ascendeix als 4.020 euros per assalariat a l'any.

Per tant, el cost laboral brut és de 27.467,76 euros per a l'any 2019. Si es resten les subvencions s'obté un cost net de 27.449,28 euros per treballador. Pel que fa als costos laborals nets, les variacions entre els diferents sectors són notables, i van oscil·lar entre els 16.577,67 euros per assalariat del sector activitats administratives i serveis auxiliars i els 41.604,96 euros per assalariat del sector informació i comunicacions. Cal destacar, també que la gran majoria dels assalariats no tenen representació ni convenis col·lectius en les seves relacions laborals.

A més, s'observa que del total d'ocupats, els no assalariats representen el 17% amb 6.366 i els assalariats el 83% amb 30.408, i que entre aquests assalariats hi ha 510 aprenents, la majoria al gran sector de serveis. Respecte al nivell educatiu del conjunt d'assalariats, s'observa que el 46% té els estudis mínims obligatoris, el 24% tenen una formació professional, el 12% ha fet estudis de batxillerat i el 18%, universitaris.

Pel que fa al grau d'antiguitat dels assalariats, del total dels sectors enquestats, el 41% fa menys de tres anys que està a l'empresa, el 30% entre tres i nou anys i el 29% en fa deu o més. Els sectors on s'observa un grau d'estacionalitat més gran són hoteleria, activitats administratives i serveis auxiliars, activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, i altres serveis.

Quant a l'edat dels assalariats s'observa que la majoria de treballadors estan concentrats, principalment, en tres franges d'edat, des dels 25 anys als 54 anys. Aquestes franges es reparteixen de forma uniforme, entorn el 25% cadascuna. En franges superiors, a partir dels 55 anys, es detecta una reducció del nombre d'assalariats. Pel que fa als més joves, representen un 9% i destaquen en els sectors de comerç a l'engròs i al detall, i reparació de vehicles de motor, hoteleria i activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.

Pel que fa a les hores pagades, el 95% correspon a les hores a temps complet dels assalariats, el 5% a les hores a temps parcial i el 2% a les dels aprenents. Quant a les hores satisfetes per tipologia s'observa que el 85,2% correspon a les hores normals, el 4,5% a extres i el 10,3% als festius.

També es faciliten dades sobre la rotació, creació i destrucció de llocs de treball. Així, tenim que l'any 2019 les empreses han incorporat el 21% dels seus treballadors i han marxat el 19% d'assalariats, el que suposa un saldo positiu de creació de llocs de treball i una rotació del personal d'una cinquena part. D'aquests assalariats disminuïts a l'empresa, el 3% ha estat acomiadat per l'ocupador i la resta ha marxat voluntàriament (16%).

El 85% dels assalariats tenen un contracte de treball indefinit i un 15% tenen un de definit o de prova. El 8% dels assalariats han vist una modificació de les seves condicions de treball i la majoria d'aquests ha vist una millora salarial per a l'any 2019.

stats